Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Ecdysozoa - levilci
Panarthropoda - nožičniki
Arthropoda - členonožci
Hexapoda - šesteronožci
Insecta - ektognatne žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
Cucujiformia - sorodstvo kukujev
Chrysomeloidea - lepenci
 
 
 
Cerambycidae - kozlički
Rhagium mordax (De Geer, 1775)discoverlife.org
zalubni kozličekBioPortal.si
Blackspotted Pliers Support Beetle
 
 
 
 
Rhagium (Megarhagium) mordax (De Geer, 1775)

Sibirsko-evropska vrsta. Razširjena je na Irskem in v Veliki Britaniji, po vsej kontinentalni Evropi od Francije do Urala in od skrajnega severa Norveške do Kalabrije; v Aziji sega do zahodne Sibirije. V vsej Sloveniji je zelo pogostna. Številčnost in gostota populacij sta konstantni.
Evritop. Kolinska do visokomontanska, redkeje planarna silvikolna vrsta. Ekstremni polifag predvsem na bukvi in listavcih: Alnus, Betula, Castanea, Quercus, Populus, Tilia, Acer in tudi na iglavcih: Picea, Abies idr. Ličinke se razvijajo pod lubjem podrtih dreves in štorov. Življenjski ciklus traja navadno 2, v gorah pa 3 leta. Imagi se zadržujejo na mrtvih gostiteljskih rastlinah in na cvetovih rastlin ob robu gozda, na katerih se hranijo s pelodom.
Vir: Brelih S., Drovenik B., Pirnat A. 2006: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 2. prispevek, Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae.- Scopolia 58, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
 
Foto: Gregor Žnidar
Določil: Gregor Žnidar
Odrasel osebek
Adult
SLO: Žetale, Macelj (gora), 9. 5. 2009
 
Foto: Gregor Žnidar
Določil: Gregor Žnidar
Odrasel osbek
Adult
SLO: Žetale, Macelj (gora), 15. 7. 1908
 
Foto: Al Vrezec
Določil: Al Vrezec
Odrasel osebek
Adult
SLO: Logarska dolina, 15. 5. 2007
 
Foto: Janez Kamin
Določil: Savo Brelih
Odrasel osebek
Adult
SLO: Otlica, Sibirija, 1. 6. 2008
 
Foto: Janez Kamin
Določil: Savo Brelih
Odrasel osebek
Adult
SLO: Otlica, Sibirija, 1. 5. 2010
 
Foto: Tine Schein
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Cerknica, Dobec, Notranjski regijski park, 15. 6. 2013
 
Foto: Dejan Janević
Določil: Andrej Kapla
Portret odraslega osebka
Portrait of adult
SLO: Ponikva pri Žalcu, nad jamo Pekel, 18. 5. 2019
 
Foto: Dejan Janević
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Kasaze, Brnica, 28. 4. 2020
 
Foto: Dejan Janević
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Kasaze, Brnica, 28. 4. 2020
 
Foto: Dejan Janević
Določil: Andrej Kapla
Portret odraslega osebka
Portrait of adult
SLO: Kasaze, Brnica, 28. 4. 2020
 
Foto: Dejan Janević
Določil: Andrej Kapla
Portret odraslega osebka
Portrait of adult
SLO: Kasaze, Brnica, 28. 4. 2020
 
Foto: Janez Kamin
Določil: Savo Brelih
Parjenje samca in samice
Male and female copulation
SLO: Otlica, Sibirija, 28. 6. 2011
 
Foto: Al Vrezec
Določil: Al Vrezec
Ličinka
Larva
SLO: Spodnje Poljčane, Modraže, Hrastje, 31. 10. 2010
 
Razširjenost v Sloveniji, 2006
Distribution in Slovenia, 2006
Vir: Brelih S., Drovenik B., Pirnat A. 2006: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 2. prispevek, Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae.- Scopolia 58, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana