Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Ecdysozoa - levilci
Panarthropoda - nožičniki
Arthropoda - členonožci
Hexapoda - šesteronožci
Insecta - ektognatne žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
Scarabaeiformia - sorodstvo pahljačnikov
Scarabaeoidea - pahljačniki
 
 
 
Scarabaeidae - skarabeji
Cetoniinae - minice
Protaetia lugubris (Herbst, 1786)discoverlife.org
marmornata minica
Marbled Rose Chafer
 
 
 
 
Protaetia (Liocola) lugubris lugubris (Herbst, 1786)

Dolžina telesa 19 do 24 mm.
Azijsko-evropska vrsta. Razširjena je razen na Pirenejskem polotoku v vsej celinski Evropi, Gruziji, Mongoliji, Sibiriji do Daljnega vzhoda, severovzhodne Kitajske in Koreje. Nominatna podvrsta živi na vsem območju, razen na Kitajskem. Manjka tudi na sredozemskem in atlantskem območju. V Sloveniji je bila precej pogostna, a je številčnost in gostota populacij v zadnjih 20 letih upadla in postaja vedno redkejša.
Stenotop. Planarna in kolinska vrsta. Biva v starih listnatih gozdovih in na območjih, ki mejijo na gozd. Ličinke živijo v trhlih deblih, štorih in koreninah raznih listavcev (predvsem hrastovih, tudi lipovih, vrbovih, sadnega drevja itd.), zlasti tistih, ki rastejo bolj osamljeno ali na gozdnih robovih in v parkih. Ontogenetski razvoj traja 22 do 26 mesecev. Imagi se najraje zadržujejo na ranjenem drevju, kjer se cedijo drevesni sokovi; zelo redko jih najdemo na cvetovih.
Vrsta je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih vrst Slovenije (E). Zavarovana je tako vrsta, kot tudi njen habitat.
Vir: Brelih S., Kajzer A., Pirnat A. 2010: Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije, 4. prispevek: Polyphaga: Scarabaeoidea (=Lamellicornia).- Scopolia 70, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
 
Foto: Al Vrezec
Določil: Al Vrezec
Odrasel osebek podvrste lugubris, znan tudi po sinonimom Protetia marmorata.
Adult of subspecies lugubris, known also under the synonym Protetia marmorata.
SLO: Pišece, 22. 6. 2011
 
Razširjenost v Sloveniji, 2010
Distribution in Slovenia, 2010
Vir: Brelih S., Kajzer A., Pirnat A. 2010: Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije, 4. prispevek: Polyphaga: Scarabaeoidea (=Lamellicornia).- Scopolia 70, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana