Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Ecdysozoa - levilci
Panarthropoda - nožičniki
Arthropoda - členonožci
Hexapoda - šesteronožci
Insecta - ektognatne žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
Cucujiformia - sorodstvo kukujev
Chrysomeloidea - lepenci
 
 
 
Cerambycidae - kozlički
Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761)discoverlife.org
panonski poljski kozliček
Longhorn Beetle
 
 
 
 
Južnoevropska vrsta. Razširjena je od Avstrije in Češke do Ukrajine na vzhodu in Albanije na jugu. Za Kranjsko jo edini navaja Scopoli pod imenom Dorcadion arenarium variat 1. Na Kranjskem ne živi več, verjetno je tu izumrla v 18. ali v začetku 19. stoletja. V severovzhodnem delu Slovenije je bila še v sredini 20. stoletja precej pogostna, številčnost in gostota populacij pa sta v zadnjih desetletjih zelo upadli.
Stenotop. Planarna in kolinska kserotermofilna vrsta. Ekologija in bionomija sta podobni kot pri sorodni vrsti P. arenarium. Vrsta P. pedestre se hrani predvsem s travo, znani pa so primeri, da je povzočila škodo tudi na pesi.
Vir: Brelih S., Drovenik B., Pirnat A. 2006: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 2. prispevek, Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae.- Scopolia 58, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
 
Foto: Tomi Trilar
Določil: Karl Adlbauer
Odrasel osebek
Adult
BG: Western Rhodopes, Gyovren, 19. 6. 2016
 
Foto: Tomi Trilar
Določil: Karl Adlbauer
Odrasel osebek
Adult
BG: Western Rhodopes, Gyovren, 19. 6. 2016
 
Razširjenost v Sloveniji, 2006
Distribution in Slovenia, 2006
Vir: Brelih S., Drovenik B., Pirnat A. 2006: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 2. prispevek, Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae.- Scopolia 58, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
 
Foto: -- Iz literature (karta ali ilustracija)
Določil:
Risba odraslega osebka, 15. 7. 1916