Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Trochozoa - trohozoji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Paleoheterodonta - stare raznozobke
 
 
 
Unio elongatulus C. Pfeiffer, 1825discoverlife.org
podolgovati škržekBioPortal.si
Freshwater Mussel
 
 
 
 
Šele leta 2017 so podolgovatega škržka z genetskimi raziskavami dokončno potrdili kot samostojno vrsto. Slovensko poimenovanje izhaja iz latinskega imena vrste. V preteklosti se je večje osebke določalo kot slikarske škržke, manjše pa kot potočne. Živi do 10 let, zraste pa do 12 cm.
Naseljuje čista jezera in reke severnega dela Jadranskega zliva in reke gornjega dela Apeninskega polotoka, ki se izlivajo v Jadransko morje. Potrjen pa je bil tudi v Istri in v dalmatinski Krki.
V Sloveniji se razširjenost šele ugotavlja, do sedaj pa je potrjen v srednjem in spodnjem toku Vipave in v Lijaku. Spada med naše najbolj ogrožene vrste školjk. Zaradi velike podobnosti s slikarskim in navadnim škržkom so možnosti zamenjave na terenu velike, medtem ko je s pomočjo genskih analiz determinacija nedvoumna. Verjetno je podolgovati škržek edina domorodna vrsta škržka v porečju Vipave. Pred desetletji je zaradi vnosa tujerodnih vrst rib iz donavskega povodja in glohidijev na njihovih škrgah obstajala možnost vnosa slikarskega in potočnega škržka, kar se še preverja.

Pripravil Peter Valič po Govedič M. 2017: Velike školjke celinskih voda Slovenije.- Center za kartografijo favne in flore in drugih virih.
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasel osebek
Adult
SLO: Ozeljan, Loke, Lijak, 26. 4. 2015
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasel osebek
Adult
SLO: Ozeljan, Loke, Lijak, 26. 4. 2015
 
Foto: Peter Valič
Določil: Rajko Slapnik
Odrasel osebek
Adult
SLO: Prvačina, reka Vipava, 7. 5. 2015
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasel osebek
Adult
SLO: Ozeljan, Loke, Lijak, 26. 4. 2015
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z nerazvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with unbranched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Ozeljan, Loke, Lijak, 26. 4. 2015
 
Foto: Peter Valič
Določil: Rajko Slapnik
Dotekalka z nerazvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with unbranched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 7. 5. 2015
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasel osebek
Adult
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasel osebek
Adult
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Gladka odtekalka in dotekalka z nerazvejanimi papilami
Incurrent siphon with unbranched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with branched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with branched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with branched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Podolgovati škržek (Unio elongatulus) (spodaj) in rečna enozobka (Microcondylaea bonelii) (zgoraj)
Unio elongatulus (below) and Microcondylaea bonelii (above)
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019