Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Trochozoa - trohozoji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Paleoheterodonta - stare raznozobke
 
 
 
Microcondylaea bonellii (A. Ferussac, 1827)discoverlife.org
rečna enozobkaBioPortal.si
Freshwater Mussel
 
 
 
 
Znana tudi po sinonimi Microcondylaea compressa (Menke, 1828).

Endemit jadranskega povodja od porečij Pada in Soče. Literatura omenja še nekaj ločenih populaciji v Istri in Albaniji na meji z Grčijo. V Sloveniji jo najdemo le v potoku Lijak in v srednjem in spodnjem toku reke Vipave. Deloma njena razširjenost sovpada z razširjenostjo podolgovatega škržka (Unio elongatulus).
Zraste do 10 cm in doživi do 13 let. Živi v rekah, prisotnost v jezerih je potrjena le na jugu Balkana. V številnih vodotokih je že izumrla, kjer uspeva, pa je lahko zelo številna. Najdemo v drobnem a čvrstem substratu ob bregu, v katerega se močno zasidra. Po razvejanih papilah na dotekalki se loči od prav vseh velikih rečnih školjk v Sloveniji, saj ostale nimajo razvejanih papil.
V Sloveniji je z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004) zavarovana vrsta in njen habitat, v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002) pa je uvrščena med prizadete vrste (E).

Pripravil Peter Valič po Govedič M. 2017: Velike školjke celinskih voda Slovenije.- Center za kartografijo favne in flore in drugih virih.
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasel osebek
Adult
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Odrasla osebka
Adults
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with branched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with branched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami in gladka odtekalka
Incurrent siphon with branched papillas and smooth excurrent siphon
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Dotekalka z razvejanimi papilami
Incurrent siphon with branched papillas
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019
 
Foto: Peter Valič
Določil: Peter Valič
Rečna enozobka (Microcondylaea bonelii) (zgoraj) in podolgovati škržek (Unio elongatulus) (spodaj)
Microcondylaea bonelii (above) and Unio elongatulus (below)
SLO: Prvačina, reka Vipava, 20. 8. 2019