KljuÄŤDoNarave Prirodoslovni muzej Slovenije Kustodiat za nevretenčarje
Invertebrate Department
fotografije živali fotografije živali

Nazaj


Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev
Database of Invertebrate Pictures

U V O D

Svetovni splet je ena večjih pridobitev človeštva v zadnjih treh desetletjih in brez njega si dandanašnje delo in življenje težko predstavljamo. Razmah svetovnega spleta je pospešil tudi prehod na digitalne tehnike fotografiranja ter snemanja zvoka in videa. Na spletu najdemo nepredstavljive količine informacij, ki pa so v nasprotju z informacijami v strokovnem in znanstvenem tisku nerecenzirane in zato pogosto napačne. Še posebej kritično je to pri podajanju slikovnega gradiva iz rastlinskega in živalskega sveta.

Zato smo se v Prirodoslovnem muzeju Slovenije odločili, da digitalno slikovno, zvočno in videogradivo, ki se kopiči na naših diskovnih poljih, predstavimo v Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev, ki bo uporabniku ponudila preverjene (recenzirane) informacije in pravilno določeno gradivo vseh zvrsti podatkov.

V Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev so predstavljene predvsem vrste, ki živijo v Sloveniji, ne glede na to, kje so bile fotografirane. Širše pa so vključene tudi alpske, balkanske in vzhodnosredozemske vrste (na kratko vrste jugovzhodne Evrope). Namen zbirke je prikazati biotsko pestrost nevretenčarjev na tem ozemlju kot tudi vrste, pomembne za človeka, tako domorodne, tujerodne in invazivne.

Zbirka trenutno vsebuje 6423 vrst nevretenčarjev, ki so predstavljene z 27784 fotografijami, zvočnimi ali videoposnetki, risbami ali kartami razširjenosti. Vrsto v podatkovni zbirki lahko poiščete po delu slovenskega, angleškega in znanstvenega imena vrste ali pa se do nje priklikate v taksonomski hierarhiji.

Skrbnik Podatkovne zbirke fotografij nevretenčarjev je Prirodoslovni muzej Slovenije in njegovi kustosi dr. Tomi Trilar, Mojmir Štangelj in dr. Ignac Sivec. Fotografije je prispevalo 151 fotografov, za pravilno določitev pa skrbi 244 specialistov za posamezne skupine nevretenčarjev.


I N T R O D U C T I O N

The World Wide Web has been one of the major developments of mankind during the last three decades, and without it today's life and work would be hard to imagine. The expansion of the Internet has accelerated the transition to digital photography techniques and the digital recording of audio and video. On the Web we can find a vast amount of information, a lot of which however is unreviewed and therefore often incorrect, contradicting data found in the professional and scientific press. Especially critical is the presentation of images of flora and fauna.

For this reason, we at the Slovenian Museum of Natural History decided to present, through the
Database of Invertebrate Pictures, the digital images, audio, and video material collected on our hard disks, providing the user with verified (peer-reviewed) information and the correct identification of many species.

The species presented in the
Database of Invertebrate Pictures are mainly those found in Slovenia, regardless of where they were photographed. The broad collection also includes Alpine, Balkan and Eastern Mediterranean species (i.e. in general, those species distributed in South-eastern Europe). The purpose of the collection is to show the biodiversity of invertebrates throughout the region as well as those species important to human activity, either native, non-native or invasive.

There are currently 6423 species of invertebrate in the collection, presented through 27784 images, audio or video clips, drawings or distribution maps. Species in the database are searchable by means of their Slovenian, English, or scientific name, or can be found by clicking through the taxonomic hierarchy.

The
Database of Invertebrate Pictures is maintained by the Slovenian Museum of Natural History, with Dr. Tomi Trilar, Mojmir Štangelj and Dr. Ignac Sivec as curators. Photos have been contributed by 151 photographers and, to ensure correct identification, the knowledge of 244 specialists has been called upon for the different groups of invertebrates.


Z A H V A L E

Hvala vsem fotografom za nesebično deljenje svojih fotografij z javnostjo.
Hvala vsem določevalcem, ki so našteti spodaj.
Zahvaljujemo se Maji Hostnik, Jaki Snoju, Petru Kogovšku, Roku Golobineku, Maji Vrhovnik, Ani Tratnik, Nini Erbida in Damjanu Vinku, članom Slovenskega odonatološkega društva za opise vrst kačjih pastirjev.


I K O N E
   - povezava na BioPortal, ki ga vzdržuje Center za kartografijo faune in
flore. Ikona se pojavi, če so fotografije za vrsto, ki si jo ogledujemo v Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev na voljo tudi na BioPortalu.

   - povezava na Biološko zbirko podatkov Zavoda za ribištvo.
Ikona se pojavi, če je vrsta, ki si jo ogledujemo v Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev na voljo tudi v Biološki zbirki podatkov Zavoda za ribištvo.

   - povezava na Global Mapper na Discover Life, ki prikazuje znano razširjenost vrste.K R A T I C E

 O  – jajčece
 L  – ličinka
 P  – buba
 N  – nimfa
 JUV  – mladostni (juvenilni) osebek
 S  – subimago
 AD  – odrasel osebek (adult)
 I  – odrasel osebek (imago)
 M  – samec
 F  – samica
 K  – parjenje samca in samice (kopulacija)


S T A T I S T I K A

Fotografi:
-- Iz literature (karta ali ilustracija); Al Vrezec; Al Vrezec, Špela Ambrožič Ergaver, Andrej Kapla, Urška Ratajc; Aleksandra Privšek; Aleksandra Vergles-Rataj; Alenka Bradač; Alenka Jamnik; Alenka Mihorič; Alenka Petrinjak; Alenka Pezdirc; Aleš Tomažič; Alja Pirnat; Andrej Gogala; Andrej Kapla; Barbara Vidmar; Barbara Zakšek; Bia Rakar; Bojan Bratož; Bojan Škerjanc; Bojana Lipej; Boris Sket; Borut Kumar; Boštjan Debeljak; Boštjan Perovšek; Branka Foršček; Branko Brečko; Breda Činč Juhant; Ciril Mlinar Cic; Ciril Mlinar Cic (iz video posnetka); Damjan Vinko; Daniel Hebar; Danilo Bevk; Dare Fekonja; Dare Juhant; Dare Šere; David Kunc; Davorin Preisinger; Davorin Tome; Dejan Janević; Duša Vadnjal; Dušan Klenovšek; Edward S. Ross; Eva Prevec; Eva Vukelič; Franc Kosi; Francesco Porcelli; Franko Rakar; Gabrijel Seljak; Gregor Prevec; Gregor Žnidar; Griša Planinc; Ignac Sivec; Irena Kodele Krašna; Ivan Esenko; Ivo Jugovic; Jan Štangelj; Jana Laganis; Janez Kamin; Janez Plemelj ml.; Jani Vidmar; Janko Božič; Jernej Lavbič; Jernej Polajnar; John Sherkosky; Jošt Stergaršek; Jože Broder; Katarina Prosenc Trilar; Katja Kalan; Klemen Merzel; Klemen Završnik; Kristjan Malačič; Luka Šturm; Maarten de Groot; Maja Zagmajster; Mare Repnik; Marija Skok; Marijan Govedič; Marjan Richter; Marko Devetak; Marko Rop; Marko Trebušak; Marko Zadravec; Martin Gorišek; Martina Tekavec; Mateja Martinec; Matevž Ferjančič; Matija Gogala; Matija Križnar; Matjaž Bedjanič; Matjaž Černila; Matjaž Jančar; Matjaž Jež; Miha Krofel; Miha Podlogar; Mihaela Svetek; Milan Vogrin; Miran Cvenkel; Mirko Gaberšek, www.NaIzletu.Si; Miroslav Dinić; Miroslav Kastelic; Mojca Logar; Mojmir Štangelj; Natalija Pišec; Nataša Tozon; Neli Felc; Nevenka Oblak; Nik Milek, Val Milek in Nikolaj Makuc; Nika Kogovšek; Nuša Nezman; Olga Kolenc; Paul Veenvliet; Pete Haddow; Peter Valič; Petra Vrh Vrezec; Polona Gorišek; Primož Glogovčan; Rok Narberger; Rosana Boldin; Rudi Verovnik; Sanda Jugovic; Simon Kovačič; Slavko Polak; Sonja Krompič; Stane Čičerov; Stane Gomboc; Stanko Pelc; Stanko Štuhec; Špela Modic; Špela Pungaršek; Tamara Milivojević; Tanja Menegalija; Tatjana Čelik; Tea Knapič; Teo Delić; Tim Faasen; Tim Jakopič; Timo Laine; Timothy Cowles; Tina Kocjančič; Tine Hauptman; Tine Schein; Tomi Trilar; Tone Novak; Tone Trebar; Valerija Babij; Vesna Cafuta; Vinka Kastelic; Vitomir Vratarič; Vojko Havliček; Zmago Žorž; Željko Predovnik

Določevalci:
Adriana Giangrande; Al Vrezec; Albena Lapeva-Gjonova; Alenka Mihorič; Alexandr Zhakov (Lepiforum.de); Alja Pirnat; Andrea Mogliotti; Andreas Haselböck; Andreas Herrmann; Andrej Gogala; Andrej Kapla; Andrzej Woznica (Diptera.info); Annette von Scholley-Pfab; Ante Vujić; Barbara Zakšek; Bernd-Otto Bennedsen (Lepiforum.de); Bernhard Jacobi; Bia Rakar; Björn Rulik; Blaž Šegula; Bojan Kofler; Bojan Škerjanc; Bojan Zadravec; Boris Sket; Borut Kumar; Borut Mavrič; Branka Foršček; Cees van Achterberg; Cene Fišer; Charles Lienhard; Chen W. Young; Chris Raper (Diptera.info); Christer Hansson; Christian Siegel; Christof Zeller; Ciril Mlinar Cic; Claudia Brückner (Diptera.info); Damjan Vinko; Daniel Bartsch; Danilo Bevk; Daša Zabric; Dejan Janević; Dmitrij Gavrijušin (Diptera.info); Duša Vadnjal; Dušan Devetak; Dušan Klenovšek; Eckehard Roessner; Edward S. Ross; Egbert Friedrich; Elias de Bree; Enrih Merdić; Eric Kloeckner (Diptera.info); Erich Schnöll (Lepiforum.de); Erwin Rennwald; Eva Benedikt; Ferdinand Schmidt; Florian Nantscheff; France Velkovrh; Frank Köhler; Frans Janssens; Fred Fly (Diptera.info); Frenk Rebeušek; Gabor Keresztes (Diptera.info); Gabrijel Seljak; Georg Paulus; Gorazd Urbanič; Gregor Bračko; Gregor Žnidar; Griša Planinc; Gunnar M. Kvifte; Hannes Günther; Hans Reip; Heidrun Melzer; Henrik Enghoff; Henrik Gyurkovics; Herbert Winkelmann; Hubertus Trilling (Lepiforum.de); Iain MacDowen (Diptera.info); Ian Kimber; Ignac Sivec; Igor Gričanov (Diptera.info); Ivan Esenko; Ivan Literak; Ivo Jugovic; Ivo Raemakers; Iztok Tomažič; Jan (Diptera.info); Jan Maca (Diptera.info); Jan Simič; Jan van Duinen; Jan Willem van Zuijlen (Diptera.info); Jana Laganis; Janez Kamin; Janko Božič; Jaroslav Stary; Jean-Paul Haenni (Diptera.info); Jelle Devalez; Jernej Lavbič; Jernej Polajnar; Jeroen Voogd; Jirislav Skuhrovec; Johanna Van Erkelens (Diptera.info); John and Nini (Diptera.info); John Carr (Diptera.info); John Sherkosky (Diptera.info); John Smit ; Jojanneke Bijkerk; Jonas Köhler; Jonas Mortelmans; Joop Kuchlein; Josef Bücker; Jože Broder; Jožko Račnik; Jürgen Hensle; Jürgen Peters (Diptera.info); Jürgen Quack (Lepiforum.de); Jurij Rekelj; Karl Adlbauer; Katja Kalan; Kees van Achterberg; Kees Zwakhals; Kjeld Brem; Klaas Reissmann; Klaus-Gerhard Heller; Ladislav Miko; Levente-Peter Kolcsar; Libor Dvořak; Libor Dvořak (Diptera.info); Luc Willemse; Luka Šturm; Luther van der Mescht; Maarten de Groot; Manca Velkavrh; Manja Rogelja; Marijan Govedič; Mario Marini; Marjan Richter; Marjan Vaupotič; Marjetka Kardelj; Mark UK (Diptera.info); Marko Devetak; Marko Zdešar; Martin Hauser; Martin Rejzek; Martin Schwarz; Martin Vernik; Martina Tekavec; Matija Gogala; Matija Križnar; Matjaž Bedjanič; Matjaž Černila; Matjaž Gregorič; Matjaž Jež; Matjaž Kuntner; Matjaž Zadrgal; Matthias Borer; Menno Reemer; Michael James; Michael Koštal; Michaël Terzo; Miha Podlogar; Miloš Černy (Diptera.info); Milvana Arko Pijevac; Miran Cvenkel; Miroslav Kastelic; Mojca Rot; Mojmir Štangelj; Natalija Pišec; Nataša Dolenc; Nataša Tozon; Niels-Jan Dek; Nika Kogovšek; Nikita Vikhrev (Diptera.info); Oscar Vorst; Paolo Fontana; Paul Beuk (Diptera.info); Paul Veenvliet; Petar Kružić; Peter H. Adler; Peter Schmidt (Lepiforum.de); Peter Trontelj; Peter Valič; Petra Bandelj; Piet Nord (Diptera.info); Pjotr Oosterbroek; Polona Gorišek; Primož Glogovčan; Radovan Štanta; Rajko Slapnik; Reinhard Ehrmann; Reinoud van den Broek (Diptera.info); Roger Thomason (Diptera.info); Rok Kostanjšek; Rudi Ritt (Lepiforum.de); Rudi Verovnik; Sara Bazyar (Diptera.info); Savo Brelih; Sergiy Filatov; Simon Kovačič; Simona Prevorčnik; Slavko Polak; Stane Čičerov; Stane Gomboc; Stane Trdan; Stanko Pelc; Stephane Lebrun (Diptera.info); Stjepan Krčmar; Špela Ambrožič; Špela Modic; Špela Pungaršek; Tamara Milivojević; Tamara Shiganova; Tatjana Čelik; Tea Knapič; Theo Zeegers (Diptera.info); Thomas Fähnrich; Thomas Hertach; Thomas KissIing; Thomas Netter; Thomas Pape (Diptera.info); Tim Faasen; Timothy Cowles; Tina Schulz (Lepiforum.de); Tine Schein; Tinka Bačič; Tiziana Oppedisano; Tom Turk; Tomi Trilar; Tone Lesar; Tone Novak; Tony Irwin (Diptera.info); Tristan Bantock; Ursula Beutler; Uwe Dietzel; Uwe Geulen; Valerio W. (Diptera.info); Valery A. Korneyev (Diptera.info); Vesna Cafuta; Vid Švara; Waldgeist (Diptera.info); Weia (Diptera.info); Wolfgang Schawaller; Zoltan Korsos; Željko Predovnik

Države:
AL; AT; BA; BE; BG; BH; CH; CR; CZ; DE; DK; ES; ET; FR; GB; GR; HR; HU; IT; Kosovo; ME; MK; MX; MY; NA; NL; NP; PL; PT; RO; RS; SE; SI; TR; ZA

Albania; Austria; Bosnia and Herzegovina; Belgium; Bulgaria; Bahrain; Switzerland; Costa Rica; Czech Republic; Germany; Denmark; Spain; Ethiopia; France; United Kingdom; Greece; Croatia; Hungary; Italy; Kosovo; Montenegro; Macedonia, the former Yugoslav Republic of; Mexico; Malaysia; Namibia; Netherlands; Nepal; Poland; Portugal; Romania; Serbia; Sweden; Slovenia; Turkey; South Africa

Albanija; Avstrija; Bosna in Hercegovina; Belgija; Bolgarija; Bahrein; Švica; Kostarika; Češka; Nemčija; Danska; Španija; Etiopija; Francija; Velika Britanija; Grčija; Hrvaška; Madžarska; Italija; Kosovo; Črna gora; Makedonija; Mehika; Malezija; Namibija; Nizozemska; Nepal; Poljska; Portugalska; Romunija; Srbija; Švedska; Slovenija; Turčija; Južno afriška republika

Lokalitete:
AL: Fier, Apollonia
AL: Gjirokastër
AL: Kolonjë, Gëmenj
AL: Korçë County, Bashkia Devoll, Hoçisht, Dishnicë
AL: Korçë County, Bashkia Korçë, Dardhë, Mt. Morave
AL: Ohridsko jezero, Lin
AL: Sarandë, Ksamili, Butrint
AT: Bad Gleichenberg, im Naturschutzgebiet oberhalb des Steinbruchs "Klausen"
AT: Hainburg, Hundstein
AT: Innsbruck, Schloss Ambras
AT: Koroška: Podklošter, Oberschütt
AT: Mannersdorf, am Leithagebirge
AT: Spodnja Avstrija: Mödling, Eichkogel
AT: Štajerska: Graz
AT: Štajerska: Obertauern
BA: NP Sutjeska, jezero Donje Bare
BE: Ardennen, Fronville
BE: Ardennen, Morèssée
BE: Vlaams Gewest, Genk
BE: Walloon Brabant, Waterloo
BG: Boboshevo, Vlahina Mt.
BG: Devnya, Manastir
BG: Godech, Gintsi
BG: Ikhtimanska Sredna Gora: Vakarel, Selyanin
BG: Kostinbrod, Buchin prohod
BG: Kostur, Mt. Zaharov
BG: Kran, Shipchenska Planina, Buzludzha
BG: Lukovit, Karlukovo
BG: Melnik
BG: Melnik, dolina pod Rozhen Monastery
BG: Melnik, Rozhen Monastery
BG: Petrich, Belasitsa Mt., Paprenitsa
BG: Popovitsa, Ahmatovo
BG: Primorsko, Maslen Nos
BG: Rezovo, Rezovska Reka
BG: Rozovets
BG: Slavyanka Mt. (Ali Botusch Mt.)
BG: Slavyanka Mt. (Ali Botusch Mt.), Goleshevo, Drachkovitsa
BG: Slavyanka Mt. (Ali Botusch Mt.), koča Slavyanka
BG: Slavyanka Mt. (Ali Botusch Mt.), Paril, Hambarski Dol
BG: Slavyanka Mt. (Ali Botusch Mt.), Paril, Nova Loucha
BG: Slavyanka Mt. (Ali Botusch Mt.), Petrovo, Sveti Iliya
BG: Stara planina, Vasilyovska gora
BG: Strandzha, Kalovo, Mladezhka reka
BG: Varna, Botanicheska gradina
BG: Vitosha Mt.
BG: Western Rhodopes, Batak, Fotinovo
BG: Western Rhodopes, Borrino
BG: Western Rhodopes, Golyam Beglik
BG: Western Rhodopes, Gyovren
BG: Western Rhodopes, križišče Batak-Dospat-Sarnitsa
BG: Western Rhodopes, Lilekovo
BG: Western Rhodopes, Yazovir Golem Beglik, Batlaboaz
BH: Mostar
CH: Genève, botanični vrt
CH: Genève, Grand Saconnex
CH: Genève, Russin, Mauregard
CH: Genève, Vernier, Bois de la Grille
CH: Valais, In den Blatten
CH: Valais, Salgesch, Tschangerang
CR: La Gamba
CZ: Bohemia: Národní park Šumava
CZ: Bohemia: Praga
DE: Baden-Wuertenberg, Kammertenberg
DE: Baden-Württemberg, Breisach am Rhein
DE: Baden-Württemberg, Ebringen, Ober-Dürrenberg
DE: Baden-Württemberg, Freiburg
DE: Baden-Württemberg, Grißheim
DE: Baden-Württemberg, Kaiserstuhl, Badberg
DE: Baden-Württemberg, Kaiserstuhl, Schelinger Höhe
DE: Baden-Württemberg, Lahr
DE: Baden-Württemberg, Schelingen, Schelinger Höhe
DE: Baden-Württemberg, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Schelingen, Badberg
DE: Baden-Württemberg, Waldkirch
DE: Berlin
DE: Eifel, Ammeldingen an der Oun
DE: Eifel, Blankenheim
DE: Eifel, Bollendorf
DE: Eifel, Gaybach
DE: Eifel, Gentingen
DE: Eifel, Ripsdorf
DE: Karlshruhe, Schutzinger Spiegel
DE: Thüringen
DK: Grenlandija: Kangerlussuaq
ES: Granada
ES: Pallars Sobira, Berros Jussa
ES: Pallars Sobira, Espot
ET: Oromia: East Shewa: Koka
FR: Crozet, Grand Salève
FR: Martigues
FR: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Brignoles, Var
FR: Rhône-Alpes, Valence, Drôme
GB: South Hampshire, New Forest
GR: Achaia: Kalavryta, Goumenissa
GR: Achaia: Kalavryta, Petsaki
GR: Achaia: Kalavryta, Petsaki - Agias Pantelejmon
GR: Attiki: Athina, Kiphisia
GR: Attiki: Athina, Krvoneri - gozd
GR: Boeotia: Levadia, Mt. Elikonas
GR: Boeotia: Mont Elikonas
GR: Chalkidiki: Sithonia Penninsula
GR: Drama: Katafilo, Mt. Orvilos, Mavro Vouno
GR: Drama: Volakas, Mt. Falakro
GR: Drama: Western Rodopi: Elatia
GR: Drama: Western Rodopi: Micromilia
GR: Epirus: Souli, Mt. Paramythia
GR: Fokida: Delfi
GR: Fokida: Lidoriki, Skaloula
GR: Ioannina: Kalpaki, Elafotopos
GR: Ioannina: Metsovo, pod prelazom Katara
GR: Karditsa: Plastiras Lake, nad vasjo Moucha
GR: Kavala: Mt. Pangeo
GR: Kozani: Siatista
GR: Kozani: Siatista, Mt. Vourinos
GR: Magnesia: Amaliapolis
GR: Magnesia: Hania, Mt. Pilion
GR: Magnesia: Kofi, Mt. Othris
GR: Mt. Thomaros
GR: otok Andros, Mt. Rachi
GR: otok Chios: Chios
GR: otok Ciper: Avakas Gorge
GR: otok Ciper: Petra Tou Romiou
GR: otok Euboea (Evia): Gialtra
GR: otok Euboea (Evia): Halkida, Ano Steni
GR: otok Euboea (Evia): Halkida, Ano Steni, Mt. Dirfis
GR: otok Euboea (Evia): Ilia, Moni Aghios Georgiou
GR: otok Euboea (Evia): Istiea, Simia, Mont Telethrio
GR: otok Euboea (Evia): Kamaritsa
GR: otok Euboea (Evia): Limni
GR: otok Euboea (Evia): Pili
GR: otok Euboea (Evia): polotok Lichada
GR: otok Euboea (Evia): Prokopi, Mt. Kandilio, Aghios Sotiros
GR: otok Euboea (Evia): Prokopi, Troupi
GR: otok Euboia (Evia), Prokopi, Vlachia, Mt. Piksaria
GR: otok Ikaria: Gialiskari
GR: otok Ikaria: Pezi, Mt. Melissa
GR: otok Kefalonia, Klimatsias
GR: otok Kefalonia: Agia Effimia
GR: otok Kefalonia: Cape Akrotiri
GR: otok Kefalonia: Foki
GR: otok Kefalonia: Mt. Ainos
GR: otok Kefalonia: zaliv Atheras
GR: otok Kefalonija: Lixouri
GR: otok Kefalonija: Lixouri, Variko
GR: otok Kos: Amaniou, Palio Pyli
GR: otok Kos: Antimachia, Plaka (Plaka’s Forest)
GR: otok Kos: Kefalos, Vigles
GR: otok Kos: Lagades
GR: otok Kos: Lambi
GR: otok Kos: Psalidi
GR: otok Kos: Tigaki
GR: otok Kreta: Aghios Nikolaos: Elounda, Spinalonga
GR: otok Kreta: Hanya: Kissamos, Phalasarna
GR: otok Kreta: Hanya: Chania
GR: otok Kreta: Hanya: Colymbari
GR: otok Kreta: Hanya: Elos, Amigdalokefali
GR: otok Kreta: Hanya: Granvousa, Balos
GR: otok Kreta: Hanya: Kissamos, Phalasarna
GR: otok Kreta: Hanya: Sklavopoula
GR: otok Kreta: Iraklio: Hersonissos, Thalassocosmos
GR: otok Kreta: Iraklio: Malia
GR: otok Kreta: Iraklio: Tylisos, Kefala
GR: otok Kreta: Lasithi: Aghios Nikolaos, Kritsa
GR: otok Kreta: Lasithi: Aghios Nikolaos, Kritsa, Lato
GR: otok Kreta: Lasithi: Agios Nikolaos, Milatos, Anogia
GR: otok Kreta: Lasithi: Anopolis, Agios Ioannis
GR: otok Kreta: Lasithi: Katharo Plateau, Kopraki
GR: otok Kreta: Lasithi: Lasithi Plateau, pred jamo Dikteo Andro
GR: otok Kreta: Lasithi: Neapoli, Drasi
GR: otok Kreta: Lasithi: Neapoli, Selinari
GR: otok Kreta: Preveli, reka Megapotamos
GR: otok Kreta: Rethymno: Adele, Mesi
GR: otok Kreta: Rethymno: Adele, Pigi
GR: otok Kreta: Rethymno: Lampi, Adractos
GR: otok Kreta: Rethymno: Moni Arkadiou
GR: otok Kreta: Rethymno: Nida Plateau, pred jamo Ideo Andro
GR: otok Kreta: Rethymno: Platanias
GR: otok Kreta: Rethymno: Spili, Kato Hadika
GR: otok Krf (Corfu): obala Bataria
GR: otok Krf (Corfu): obala Limni
GR: otok Krf (Corfu): obala pred jezerom Korission
GR: otok Krf (Corfu): polotok Poynda
GR: otok Kythira: Milopotamos
GR: otok Lefkas: Englouvi, Livadia
GR: otok Lesbos: Charamida
GR: otok Lesbos: Kalloni: Dafia, Moni Limonas
GR: otok Lesbos: Kalloni: Parakila, Kolpos Kallonis
GR: otok Lesbos: Mandamados: Skalochori
GR: otok Lesbos: Mitilini: Varia
GR: otok Lesbos: Petra
GR: otok Lesbos: Plomari: Achladeri, Ancient Pyrra
GR: otok Lesbos: Plomari: Olibos Mt.
GR: otok Rodos: Messanagros, Aspropetres
GR: otok Samos: Ireo, Heraion (temple of Hera)
GR: otok Samos: Manolates, Ypsoma Diamondouli, Mt. Ambelos
GR: otok Samos: Vourliotes, Kastro Louloudas, Mt. Ambelos
GR: otok Santorini
GR: otok Scopelos
GR: otok Scopelos: Karia, Mt. Delfi
GR: otok Scopelos: Scopelos
GR: otok Scopelos: Skopelos, Mt. Palouki
GR: otok Thasos: Maries, Mt. Ipsario
GR: Peloponnese, Arkadia, South Kynouria, Moni Elonis
GR: Peloponnese, Messenia, Trifylia, Mt. Mynthi, Temple of Apollo Epicureus
GR: Peloponnese: Aghios Nikolaos, Panaghia Giatrissa
GR: Peloponnese: Areopoli, Limeni
GR: Peloponnese: Areopoli, Pyrgos Dirou
GR: Peloponnese: Arkadia, North Kynouria, Kastanitsa
GR: Peloponnese: Arkadia, South Kynouria, Moni Elonis
GR: Peloponnese: Laconia, Evrotas, Kremasti
GR: Peloponnese: Laconia, Mani Peninsula, Taigeti, Vataki Vrisi
GR: Peloponnese: Laconia, Mani Peninsula, Xirocambi, Penteli, Mt. Taygetos
GR: Peloponnese: Laconia, Monemvasia, Elliniko, odcep za Panagitsa
GR: Peloponnese: Messenia, Trifylia, Mt. Mynthi, Kryoneri
GR: Peloponnese: Messenia, Trifylia, Mt. Mynthi, odcep za Skliros
GR: Peloponnese: Messenia, Trifylia, Mt. Mynthi, Temple of Apollo Epicureus
GR: Peloponnese: Messinia, Karea
GR: Peloponnese: Messinia, Messini
GR: Peloponnese: Mt. Taygetos
GR: Peloponnese: Nikol-Pathieonika, Mt. Saggias
GR: Peloponnese: Xirocambi, Penteli, Katafygio
GR: Pieria: Litochoro, Stavros, Mt. Olymbos
GR: Samos: Manolates, Ypsoma Diamondouli, Mt. Ambelos
GR: Serres: Nea Petritsi, Mt. Kerkini
GR: Thessaly, Sporades, otok Scopelos, Agnodas, Pefkias
GR: Thessaly, Sporades, otok Scopelos, Karia, Mt. Delfi
GR: Western Greece: Achaea, Patras, Mt. Panahaiko, Ovriokampos
GR: Western Greece: Achaea, Patras, Mt. Panahaiko, Patero
GR: Western Greece: Achaea, Patras, Mt. Panahaiko, Thomeika
HR: Baranja, Branjina
HR: Baranja, Popovac, Banjsko brdo
HR: Baranja, Popovac, Banjsko brdo, Kamenac
HR: Baranja, Zmajevac
HR: Biograd, Kakma
HR: Cetina, izvir Cetine
HR: Dalmacija: Omiš
HR: Istra: Baderna, Banki
HR: Istra: Bale
HR: Istra: Čepić
HR: Istra: Červar
HR: Istra: Červar, Porat
HR: Istra: Forčiči
HR: Istra: Grožnjan, Jarpetar
HR: Istra: izliv reke Mirne
HR: Istra: Novigrad, Dajla
HR: Istra: Poreč
HR: Istra: Poreč, Čehići
HR: Istra: Rabac, Sveta Marina
HR: Istra: Rovinj, Bale, kamp Mon Perin
HR: Istra: Savudrija
HR: Istra: Savudrija, Crveni vrh
HR: Istra: Šterna
HR: Istra: Vabriga
HR: Istra: Valalta
HR: Istra: Vrsar, otok Tovarjez
HR: Kaštel Štafilić, Trećanica
HR: Klis: Kurtovići
HR: Kutina, Lonjsko polje, Čigoč (fotografirano v akvariju)
HR: Lećevica, Dugobabe
HR: Makarska, Brela
HR: Makarska, Podgora
HR: Maslenica
HR: Medvednica: Sljeme, Puntijarka
HR: Nin, Sabunike
HR: Novigrad
HR: Obrovac, Golubić, jama pri Panelim buku
HR: Omiš
HR: Opatija
HR: otok Biševo: Modra špilja
HR: otok Biševo: zaliv Porat
HR: otok Brač: Povlja
HR: otok Cres: Lubenice
HR: otok Cres: Martinščica
HR: otok Cres: Osor
HR: otok Cres: Porozina
HR: otok Cres: Punta Križa
HR: otok Cres: Ustrine
HR: otok Dugi otok: Božava
HR: otok Dugi otok: Brbinj
HR: otok Dugi otok: jezero Mir
HR: otok Dugi otok: Mala Proversa
HR: otok Dugi otok: pri plaži Saharun
HR: otok Dugi otok: Sali
HR: otok Dugi otok: Sali, zaliv Saščica
HR: otok Dugi otok: Telaščica
HR: otok Dugi otok: Telaščica, klifi za jezerom Mir
HR: otok Dugi otok: Veli rat, Valaćin žal
HR: otok Dugi otok: Veli žal
HR: otok Dugi otok: zaliv Brbinšćica
HR: otok Dugi otok: zaliv Čuščica
HR: otok Dugi otok: zaliv Mir
HR: otok Dugi otok: zaliv pod Zaglavom
HR: otok Hvar
HR: otok Hvar: Hvar
HR: otok Iž: Veli Iž
HR: otok Jabuka
HR: otok Kopište, otočić Crnac
HR: otok Korčula: Karbuni
HR: otok Korčula: Nova
HR: otok Korčula: Poplat
HR: otok Korčula: Prižba
HR: otok Korčula: uvala Badinje
HR: otok Korčula: uvala Gradina
HR: otok Korčula: uvala Stračinčica
HR: otok Korčula: uvala Žitna
HR: otok Krk
HR: otok Krk: Baška
HR: otok Krk: Baška, lokva Diviška
HR: otok Krk: Baška, soteska Vrženica
HR: otok Krk: Čižići
HR: otok Krk: Draga Baščanska
HR: otok Krk: Njivice
HR: otok Krk: Njivice, Jezero
HR: otok Krk: Omišalj
HR: otok Krk: Omišalj, Brgudac
HR: otok Krk: planota nad Drago Baščansko
HR: otok Krk: Punat, Hrusta
HR: otok Krk: Sv. Vid
HR: otok Krk: Šilo
HR: otok Krk: Vinca
HR: otok Krk: Vrbnik
HR: otok Lastovo: Skrivena luka
HR: otok Lošinj: Nerezine
HR: otok Mljet
HR: otok Mljet: uvala Lastovska
HR: otok Murter
HR: otok Pag
HR: otok Pag: Bošana
HR: otok Pag: Caska
HR: otok Pag: Gajac
HR: otok Pag: kal med Novaljo in Lunjem
HR: otok Pag: Kolansko blato
HR: otok Pag: Lun, Vidasovi stani
HR: otok Pag: Metajna
HR: otok Pag: Pag
HR: otok Pag: Stara Novalja
HR: otok Pag: Stara Novalja, Novaljsko polje
HR: otok Pag: Velo Blato
HR: otok Pag: Zrče
HR: otok Pašman
HR: otok Plavnik
HR: otok Rab: gozd nad Fruško lokvo
HR: otok Rab: Kampor
HR: otok Rab: Lopar
HR: otok Rab: Lopar, plaža Crikvenica
HR: otok Rab: Lopar, Rajska plaža
HR: otok Rab: Rt Sorinj
HR: otok Silba: uvala Sotorišće
HR: otok Šolta
HR: otok Šolta: Donje selo, Donje polje
HR: otok Šolta: Gornja Krušica
HR: otok Šolta: Gornje Selo, Vela Straža
HR: otok Šolta: Livka
HR: otok Šolta: Maslinica
HR: otok Šolta: Nečujam
HR: otok Šolta: Srednje Selo, Vela Straža
HR: otok Ugljan: cerkev Sv. Kuzma i Damjan
HR: otok Ugljan: Kali, uvala Mala Lamjana
HR: otok Ugljan: Muline
HR: otok Ugljan: Muline, plaža Južna luka
HR: otok Ugljan: polotok Otrič
HR: otok Ugljan: Sušica, uvala Kujerovo
HR: otok Ugljan: uvala Jelenica
HR: otok Ugljan: uvala Mala Sabuša
HR: otok Ugljan: uvala Svitla
HR: otok Ugljan: Ždrelac
HR: Pakleni otoci
HR: Papuk: Velika
HR: Pazin, Gologorica, Jaklići, jama Piskovica
HR: Plitvička jezera
HR: Poreč
HR: Poreč (fotografirano v akvariju)
HR: Pula (fotografirano v akvariju)
HR: Ročko polje, Ročka (Rabakova špilja)
HR: Sika pri Sv. Andriji
HR: Sinj, Glavice
HR: Sinj, izvir Grab
HR: Smokvica
HR: Split
HR: Starigrad, Modrić
HR: Starigrad, Paklenica
HR: Šibeniku, Dubrava
HR: Trogir
HR: Učka
HR: Ugrini
HR: Umag
HR: Umag, Đuba
HR: Umag, Karigador
HR: Velebit, Zavižan
HR: Vodice, Radota jama
HR: Vrsar
HR: Zadar, Ražanac
HR: Žurkovo, Kostrena
HU: Budimpešta, Normafa, János-hegy
HU: Veszprem, Tapolca, Szent György-hegy
IT: Conigo (Gorizia)
IT: Emilia-Romagna: Argenta
IT: Grignasco
IT: Isola della Cona (izliv reke Soče)
IT: Lago di Garda, Bussolengo
IT: Lago di Predil (Rabelsko jezero)
IT: Lago di Viverone
IT: Lecco, Galbiate, Monte Barro
IT: Lido di Jesolo (fotografirano v akvariju)
IT: Lignano
IT: Lignano, Vallevecchia
IT: Monfalcone
IT: Monfalcone, Terranova
IT: Monte Sabotino (Sabotin)
IT: Muggia, San Floriano, Punta Scotille (Milje, Sv. Florjan, Tanki rtič)
IT: Nabrežina, Trnovca, Sv. Lenart (Aurisina, Ternova Piccola, Monte San Leonardo)
IT: otok Sardinija: Torre del Pozzo
IT: otok Sardinija: Urzulei
IT: Passo dello Stelvia
IT: Savogne: Montemaggiore (Sovodnja: Matajur)
IT: Savogne: Stermizza (Sovodnja: Strmica)
IT: Sovodnje ob Soči
IT: Toskana
IT: Trieste (Trst)
IT: Trieste (Trst), Barkovje
IT: Trieste (Trst), San Dorligo (Dolina)
IT: Valle d'Aosta, Etroubles
IT: Valle d'Aosta, Saint-Oyen
IT: Varese, Rasa, Monte Chiusarella, Pian Waldes
Iz zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije
Kosovo: Žljeb: Kula
ME: Dinoša: kanjoni reke Cievne
ME: Durmitor, Žabljak
ME: Goslić-Nikšić, 11 km JV po cesti
ME: Kotor
ME: Lovčen, sedlo med Štirovnikom in Lovčenom
ME: Metanoviči
ME: Mokrine
ME: Orjen, Jabuka
ME: Orjen, sedlo
ME: Orjen: Vilusi, Obodina
ME: Plužine, Gornja Brezna
ME: Podgorica
ME: Prčanj
ME: Šavnik, Donja Bukovica
ME: Ulcinj
MK: Bistra
MK: Bitola, NP Pelister, Palisnopje, Rotska reka
MK: Jakupica: Gorno Begovo, Begovo Pole
MK: Kumanovo, Kokino
MK: Makedonski Brod, dolina reke Treske
MK: Nova Breznica, Suva Planina
MK: Prespansko jezero, Cer
MK: Prilep, Derven
MK: Prilep, Mariovo, Vitolište
MK: Raec
MK: Stobi
MK: Tresonče, Selce
MX: Puerto Escondido
MY: Borneo, Sabah, river Kinabatangan
MY: Mersing, Air Papan
NA: Khomas
NL: Drenthe, Bargerveen
NL: Drenthe, Diever
NL: Drenthe, Dwingeloo
NL: Drenthe, Emmen
NL: Drenthe, Gees
NL: Drenthe, Geesbrug
NL: Drenthe, Rolde
NL: Drenthe, Schoonebeek
NL: Drenthe, Weiteveen
NL: Eindhoven, Nuenen
NL: Flevoland, Voorsterbos
NL: Friesland, Bakkeveen
NL: Friesland, Beetsterzwaag
NL: Friesland, Hollum
NL: Friesland, Kale Duinen
NL: Friesland, Oldeberkoop
NL: Friesland, Wolvega
NL: Gelderland, Arnhem
NL: Gelderland, Barneveld
NL: Gelderland, Beekbergen
NL: Gelderland, Berg en Dal
NL: Gelderland, Brummen
NL: Gelderland, Ede
NL: Gelderland, Epe
NL: Gelderland, Epen
NL: Gelderland, Gortel
NL: Gelderland, Hall
NL: Gelderland, Heerde
NL: Gelderland, Hoevelaken
NL: Gelderland, Hoge Veluwe
NL: Gelderland, Klarenbeek
NL: Gelderland, Kootwijk
NL: Gelderland, Meddo
NL: Gelderland, Millingen aan de Rijn
NL: Gelderland, Nijmegen
NL: Gelderland, Nunspeet
NL: Gelderland, Otterlo
NL: Gelderland, Putten
NL: Gelderland, Tongeren
NL: Gelderland, Uddel
NL: Gelderland, Veluwe
NL: Gelderland, Voorthuizen
NL: Gelderland, Vorden
NL: Gelderland, Wageningen
NL: Gelderland, Winterswijk
NL: Gelderland, Woold
NL: Gelderland, Zaltbommel
NL: Limburg, Brunssum
NL: Limburg, De Hamert
NL: Limburg, Eijsder Beemden
NL: Limburg, Elsloo
NL: Limburg, Eys
NL: Limburg, Eysden
NL: Limburg, Gerendal
NL: Limburg, Gronsveld
NL: Limburg, Heugem
NL: Limburg, Holtum
NL: Limburg, Kunderberg
NL: Limburg, Leudal
NL: Limburg, Maasbree
NL: Limburg, Maastricht
NL: Limburg, Margraten
NL: Limburg, Meersen
NL: Limburg, Melderslo
NL: Limburg, Merum
NL: Limburg, Nederweert
NL: Limburg, Nuth
NL: Limburg, Reuver
NL: Limburg, Roermond
NL: Limburg, Savelsbos
NL: Limburg, Sint-Odiliünberg
NL: Limburg, Tervoorst
NL: Limburg, Tungelroy
NL: Limburg, Ubachsberg
NL: Limburg, Valkenburg
NL: Limburg, Venlo
NL: Limburg, Vijlen
NL: Limburg, Vlodrop Station
NL: Limburg, Weert
NL: Limburg, Wellerlooij
NL: Limburg, Wijnandsrade
NL: Noord-Brabant, Boxtel
NL: Noord-Brabant, Asten
NL: Noord-Brabant, Beek en Donk
NL: Noord-Brabant, Bergeijk
NL: Noord-Brabant, Boekel
NL: Noord-Brabant, Borkel en Schaft
NL: Noord-Brabant, Boxtel
NL: Noord-Brabant, Budel
NL: Noord-Brabant, Cromvoirt
NL: Noord-Brabant, Deurne
NL: Noord-Brabant, Eindhoven
NL: Noord-Brabant, Erp
NL: Noord-Brabant, Geldrop
NL: Noord-Brabant, Gemert
NL: Noord-Brabant, Grave
NL: Noord-Brabant, Heeswijk
NL: Noord-Brabant, Heeswijk-Dinther
NL: Noord-Brabant, Heeze
NL: Noord-Brabant, Lage Mierde
NL: Noord-Brabant, Leende
NL: Noord-Brabant, Lieshout
NL: Noord-Brabant, Maarheeze
NL: Noord-Brabant, Mill
NL: Noord-Brabant, Nederwetten
NL: Noord-Brabant, Nistelrode
NL: Noord-Brabant, Nuenen
NL: Noord-Brabant, Oirschot
NL: Noord-Brabant, Oisterwijk
NL: Noord-Brabant, Oss
NL: Noord-Brabant, Reusel
NL: Noord-Brabant, Riethoven
NL: Noord-Brabant, Schijndel
NL: Noord-Brabant, Soerendonk
NL: Noord-Brabant, Stippelberg
NL: Noord-Brabant, Strabrechtse Heide
NL: Noord-Brabant, Veghel
NL: Noord-Brabant, Vessem
NL: Noord-Brabant, Vught
NL: Noord-Brabant, Waalre
NL: Noord-Brabant, Zundert
NL: Noord-Holland, Texel
NL: Overijssel, Haaksbergen
NL: Overijssel, Hardenberg
NL: Overijssel, Holten
NL: Overijssel, Kadoelen
NL: Overijssel, Kiersche Wijde
NL: Overijssel, Kloosterhaar
NL: Overijssel, Lemele
NL: Overijssel, Weerribben
NL: Overijssel, Wieden
NL: Utrecht, Amerongen
NL: Utrecht, Driebergen
NL: Utrecht, Utrecht
NL: Utrecht, Zeist
NL: Veluwe, Tongeren
NL: Zeeland, Burgh-Haamstede
NL: Zeeland, Emmadorp
NL: Zeeland, Haamstede
NL: Zeeland, Serooskerke
NL: Zeeland, Tiengemeten
NL: Zeeland, Voorne
NL: Zuid-Holland, Meijendel
NL: Zuid-Holland, Nieuwkoop
NL: Zuid-Holland, Reeuwijk
NL: Zuid-Holland, Rozenburg
NP: Langthang Himal, Kyangjin Gompa
PL: Kuyavian-Pomeranian: Włocławek, rezervat Kulin
PL: Miastecsko Krajeńskie, Byszewice, Wzgorz Byszewicki
PL: Miastecsko Krajeńskie, Miastecsko-Huby
PL: Podlaskie: Białowieża
PL: Podlaskie: Białowieża, Siemianóvka, Babia Góra
PL: Podlaskie: Narewka, Podlewkowie
PL: Świętokrzyskie: Pińczów, Krzyżanowice Dolne
PL: Świętokrzyskie: Pińczów, Młodzavy Duże, polana Polichno
PT: Vilamoura, Algarve
RO: Banat: Bâile Herculane, Cabana Muşuroane
RO: Banat: Băile Herculane, dolina Răul Cerna
RO: Banat: Băile Herculane, dolina Răul Cerna, Gianţul Cernei
RO: Banat: Băile Herculane, Platou Coronini
RO: Banat: Bâile Herculane, Virful Domogled
RO: Banat: Mehadia, Strajeţ
RO: Cluj
RO: Cluj (točna lokaliteta zaradi ogroženosti ni na voljo)
RO: Constanţa
RO: Constanţa: Albeşti, Rezervatie Padurea Hagieni
RO: Tulcea: Cerna, 5 km N
RO: Tulcea: Horia, General Praporgescu
RO: Wallachia: Iloviţa
RS: Beograd
RS: Bor, Lazareva pečina
RS: dolina Vratne
RS: Gamzigrad
RS: Kraljevo
RS: Manastir Uvac
RS: Mionica, Ključ
RS: Mionica, reka Ribnica
RS: Paraćin, reka Grze
RS: Planina Besna Kobila
RS: Planina Golija
RS: planina Mokra gora
RS: planina Radočelo
RS: Planina Zlatar
RS: Slano Kopovo
RS: Vladičin Han
RS: VOJ: Čurug
RS: VOJ: Deliblatska Peščara: Šumarak
RS: VOJ: Deliblatska Peščara: Šušara
RS: VOJ: Fruška Gora: Jazak
RS: Zrenjanin, Carska bara
SE: Kristianstad
SE: otok Öland: Grindmossen
SE: otok Öland: Vanserum
SLO:
SLO: Ajdovščina
SLO: Ajdovščina, Budanje
SLO: Ajdovščina, Dolga Poljana
SLO: Ajdovščina, Gradišče
SLO: Ajdovščina, Idrijski potok
SLO: Ajdovščina, izvir Hublja
SLO: Ajdovščina, Lokavec
SLO: Ajdovščina, Planina
SLO: Ajdovščina, pod Staro babo
SLO: Ajdovščina, Slokarji
SLO: Ambrož pod Krvavcem, planina Osredek
SLO: Ankaran
SLO: Ankaran, Debeli rtič
SLO: Ankaran, Lazaret
SLO: Ankaran, Sv. Katarina
SLO: Ankaran, školjčišče
SLO: Ankaran, zatok Polje
SLO: Arto, rokav reke Save
SLO: Avče
SLO: Bač
SLO: Bača, Koritnica
SLO: Banja Loka
SLO: Banjaloka, Podstene pri Kostelu, Lukova jama pri Zdihovem
SLO: Banjšice
SLO: Banjšice: Grgar
SLO: Banjšice: Grgar, Bitež
SLO: Banjšice: Grgar, Madoni
SLO: Banjšice: Grgar, Ravnica
SLO: Banjšice: Grgar, Slatno
SLO: Banjšice: Grgar, Vodice
SLO: Banjšice: Grgar, Zabrdo
SLO: Banjšice: Grgarske Ravne
SLO: Banjšice: Grgarske Ravne, Baske (Bske)
SLO: Banjšice: Grgarske Ravne, Bitež
SLO: Banjšice: Krvavec
SLO: Banjšice: Lokovec
SLO: Banjšice: Podlaka
SLO: Bašelj, Sv. Lovrenc
SLO: Batuje
SLO: Bavšica
SLO: Begunje, dolina Drage
SLO: Begunje, Notranjski regijski park
SLO: Begunje, Otonica, Notranjski regijski park
SLO: Begunje, Sv. Peter
SLO: Begunjščica
SLO: Begunjščica, Draga
SLO: Belca, dolina potoka Belca
SLO: Beltinci
SLO: Bertoki
SLO: Bertoki, Bertoška bonifika
SLO: Bertoki, Triban
SLO: Bezuljak, Dobec, Notranjski regijski park
SLO: Bezuljak, Kožljek, Notranjski regijski park
SLO: Bilje
SLO: Bilje, Merljaki
SLO: Bistrica ob Sotli, Srebrnik
SLO: Bistrica ob Sotli, Svete gore
SLO: Bizeljsko, Drenovec pri Bukovju
SLO: Bizeljsko, peskokop Župjek
SLO: Bizeljsko, Pišece
SLO: Bizeljsko, Sedlašek
SLO: Bled
SLO: Bled, Zdraviliški park
SLO: Blegoš
SLO: Bloke
SLO: Bloke: Bloško jezero
SLO: Bloke: Nova vas, Metulje
SLO: Bloke: Nova vas, Volčje
SLO: Bloke: povirje ob Bloščici
SLO: Bloška polica, Križna jama
SLO: Boč
SLO: Boč, pod planinsko kočo
SLO: Boč, Sveti Miklavž
SLO: Bohor, Vetrnik
SLO: Boreci, opuščeni glinokopi
SLO: Borovec, Gornja Briga, Briški potok
SLO: Borovec, pragozd Krokar
SLO: Borovnica
SLO: Borovnica, Pokojišče
SLO: Bosljiva loka, Mirtoviči, Mirtovički potok
SLO: Bovec
SLO: Branik
SLO: Branik, Golec
SLO: Branik, Grad Rihemberk
SLO: Braslovče, Dobrovlje
SLO: Braslovče, Žovneško jezero
SLO: Brestovica pri Komnu
SLO: Brestovica pri Komnu, Klariči
SLO: Brestovica pri Komnu, Vojščica
SLO: Brezje pri Tržiču
SLO: Brezovica pri Borovnici
SLO: Brezovica pri Ljubljani, Gmajnice
SLO: Brezovica pri Ljubljani, Lukovica
SLO: Brezovica pri Ljubljani, Podsmreka
SLO: Brežice
SLO: Brežice, Čateške Toplice
SLO: Brežice, Vrbina
SLO: Brežice, Vrbina, reka Sava
SLO: Britof
SLO: Brje, potok Košivec
SLO: Brkini, dolina potoka Sušica
SLO: Bučečovci
SLO: Budanje
SLO: Bušeča vas, Izvir
SLO: Butajnova
SLO: Celje
SLO: Celje, Medlog, ob reki Savinji
SLO: Celje, Proseniško, Goričica, srednji ribnik
SLO: Cerklje na Gorenjskem
SLO: Cerklje ob Krki, reka Krka
SLO: Cerknica, Cajnarje, Huškarjev graben, Notranjski regijski park
SLO: Cerknica, Dobec, Gabrovška jama, Notranjski regijski park
SLO: Cerknica, Dobec, Notranjski regijski park
SLO: Cerknica, Notranjski regijski park
SLO: Cerknica, Protiturški tabor, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Dolenje jezero, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Gorenje jezero, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Gorica, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Goričica, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Levišča, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Martinjak, Viševke, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Osredek, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Otok, Kurjica, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Otok, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, pred Vranjo jamo, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Vodonos, Notranjski regijski park
SLO: Cerkniško jezero, Vrata, Notranjski regijski park
SLO: Cerkno, Črni vrh
SLO: Cerkno, nad pokopališčem
SLO: Cerkno, Zakriž
SLO: Cerkvenjak
SLO: Cesta, Čretež pri Krškem
SLO: Cirkulane
SLO: Col (nad Ajdovščino)
SLO: Col (nad Ajdovščino), Vodice
SLO: Cvetkovci
SLO: Čatež ob Savi, Prilipe, mrtvica Prilipe
SLO: Čatež, Razbore
SLO: Čaven
SLO: Čeplje
SLO: Čepno
SLO: Čepulje
SLO: Čiginj, Kozaršče
SLO: Črna vas, Kozlerjeva gošča
SLO: Črneče (Dravograd)
SLO: Črneče, Nova vas, otok na reki Dravi
SLO: Črni vrh (nad Idrijo)
SLO: Črniče
SLO: Črnomelj
SLO: Črnuče
SLO: Črnuče, Tomačevski prod
SLO: Davča
SLO: Dečno selo
SLO: Dekani
SLO: Dekani, Goli hrib
SLO: Dekani, ob reki Rižani
SLO: Deskle
SLO: Divača, Dolnje Ležeče
SLO: Divača, kal Globočaj
SLO: Divača, Podgrad pri Vremah
SLO: Dob
SLO: Dob, Krtina
SLO: Dob, Želodnik
SLO: Dobliče, Doblička Gora
SLO: Dobrava, Globoko
SLO: Dobravlje
SLO: Dobravlje, Mahniči
SLO: Dobravlje, Male Žablje
SLO: Dobravlje, Mišje brdo
SLO: Dobrča
SLO: Dobrovnik, Bukovnica, Bukovniški potok
SLO: Dobrovo, Golo Brdo
SLO: Dol (Stari trg ob Kolpi)
SLO: Dol pri Borovnici
SLO: Dol pri Ljubljani, Roje
SLO: Dolenji Novaki
SLO: Dolenjska
SLO: dolina Dragonje
SLO: dolina Dragonje, Brič
SLO: dolina Dragonje, Škrline
SLO: dolina Dragonje, Škrline, ob cesti na Brič
SLO: Dolina pri Lendavi, Dolinski pašnik
SLO: Dolnja Bistrica, Jula Marof, Hotiško jezero
SLO: Dolnja Košana, Stara Sušica
SLO: Domžale
SLO: Domžale, Gorjuša
SLO: Domžale, Podrečje
SLO: Donačka gora
SLO: Dornberk
SLO: Draga (Goteniška)
SLO: Dragomelj
SLO: Dragonja
SLO: Dramlje
SLO: Dravograd, Kozji vrh, Karbelova jama
SLO: Drežnica, planina Zaprikraj
SLO: Drskovče, Drskovško jezero
SLO: Fara, Tišenpolj, ob potoku Nežica
SLO: Fiesa
SLO: Fiesa, Pacug, morsko nabrežje
SLO: Fokovci
SLO: Fram
SLO: Gaberje, dolina Branice
SLO: Gabrje, Toško čelo
SLO: Gažon
SLO: Globoko, Gračnica
SLO: Goče, Erzelj
SLO: Godešič
SLO: Godovič
SLO: Godovič, Zala
SLO: Golič
SLO: Golnik
SLO: Golo, Mokrec
SLO: Golo, Stražar
SLO: Golte
SLO: Gomance, Goljak
SLO: Gorenja Brezovica, Krim
SLO: Gorenja Trebuša, Medved
SLO: Gorenja vas, Podgora
SLO: Gorenje Podpoljane, Lazec
SLO: Gorenji Novaki
SLO: Gorenji Novaki, Cimprovka
SLO: Gorenji Novaki, Zaprikraj
SLO: Goričko: Selo
SLO: Goričko: Serdica
SLO: Goriška Brda
SLO: Goriška Brda: Belo
SLO: Goriška Brda: Brestje
SLO: Goriška Brda: Dobrovo
SLO: Goriška Brda: Dolnje Cerovo
SLO: Goriška Brda: Fojana
SLO: Goriška Brda: Golo Brdo
SLO: Goriška Brda: Golo Brdo, Dobrovo
SLO: Goriška Brda: Golo Brdo, Sv. Marija na jezeru
SLO: Goriška Brda: Gonjače
SLO: Goriška Brda: Gorenje Cerovo
SLO: Goriška Brda: Hum
SLO: Goriška Brda: Hum, Snežatno
SLO: Goriška Brda: Kojsko
SLO: Goriška Brda: Korada
SLO: Goriška Brda: Korada, Zarščina
SLO: Goriška Brda: Kožbana
SLO: Goriška Brda: Krasno
SLO: Goriška Brda: Medana, Kozana
SLO: Goriška Brda: Neblo
SLO: Goriška Brda: Podsabotin
SLO: Goriška Brda: Slapnik
SLO: Goriška Brda: Šmartno
SLO: Goriška Brda: Vedrijan
SLO: Goriška Brda: Vipolže
SLO: Goriška Brda: Zarščina
SLO: Gorišnica
SLO: Gorjanci: Gospodična
SLO: Gorjansko
SLO: Gorjansko, Zagrajec
SLO: Gornja Radgona
SLO: Gornji grad
SLO: Gozd
SLO: Grahovo ob Bači
SLO: Grahovo ob Bači, Spodnje Bukovo
SLO: Grahovo, Solzno, Notranjski regijski park
SLO: Grobišče
SLO: Grosuplje
SLO: Grosuplje, Cerovo, Vodomčev gaj
SLO: Grosuplje, Ponova vas
SLO: Gubno, Drensko rebro, Lovrenc
SLO: Haloze: Mali Okič
SLO: Haloze: Podlehnik, Sedlašek
SLO: Haloze: Turški vrh
SLO: Hodoš
SLO: Horjul, Mavsarjev hrib
SLO: Hotedršica
SLO: Hotedršica, Novi Svet
SLO: Hotedršica, Žejna dolina
SLO: Hrast pri Vinici
SLO: Hrastnik, Prapretno, Visoko
SLO: Hrastovec, Borl
SLO: Hrastovec, jezero Komarnik
SLO: Hraše, Hraški bajer
SLO: Hrvatini, Kolomban, Čampore
SLO: Idrija, Idrijski Log
SLO: Idrija, Razpotje
SLO: Idrijska Bela
SLO: Idrsko
SLO: Ig, Draga
SLO: Ig, Ljubljansko barje
SLO: Ig, Zajčji laz
SLO: Ilirska Bistrica
SLO: Ilirska Bistrica, Harije
SLO: Ilova gora
SLO: Iški Vintgar
SLO: Ivanjkovci, Stanovno
SLO: Izola
SLO: Ižakovci, reka Mura
SLO: Jablanica, Gabrovec
SLO: Jagodje
SLO: Jakobski dol, Drankovec
SLO: Jakobski dol, Slatenik
SLO: jama v okolici Celja (točna lokaliteta zaradi ogroženosti ni na voljo)
SLO: Janče
SLO: Javor, Mačkovi rudniki
SLO: Javorniki: Veliki Javornik
SLO: Jelovec, Šega, jama Belojača
SLO: Jelovica
SLO: Jelovica: Kupljenik, Talež
SLO: Juijske Alpe: izvir Soče
SLO: Julijske Alpe: Bavščica
SLO: Julijske Alpe: Briceljk
SLO: Julijske Alpe: dolina Zadnjica
SLO: Julijske Alpe: Dom Planika pod Triglavom
SLO: Julijske Alpe: Gozd Martuljek
SLO: Julijske Alpe: Gozd Martuljek, dolina Železnica
SLO: Julijske Alpe: Hribarice, Kanjavec
SLO: Julijske Alpe: Kanin
SLO: Julijske Alpe: Komna
SLO: Julijske Alpe: Komna, Koča pod Bogatinom
SLO: Julijske Alpe: Konjski preval (Konjsko sedlo)
SLO: Julijske Alpe: Krn, Krnčica
SLO: Julijske Alpe: Krn, planina Kuhinja
SLO: Julijske Alpe: Krn, planina Na polju
SLO: Julijske Alpe: Krn, planina Zaslap
SLO: Julijske Alpe: Krn, pobočje Velikega Lemeža
SLO: Julijske Alpe: Krn, pod Velikim Šmohorjem
SLO: Julijske Alpe: Krnsko jezero
SLO: Julijske Alpe: Lepa Komna
SLO: Julijske Alpe: Lepena
SLO: Julijske Alpe: Mangart
SLO: Julijske Alpe: Mangartsko sedlo
SLO: Julijske Alpe: Mojstrana, dolina Vrata
SLO: Julijske Alpe: Mojstrana, dolina Vrata, slap Peričnik
SLO: Julijske Alpe: Planica
SLO: Julijske Alpe: Planina Dedno Polje
SLO: Julijske Alpe: planina Mangart
SLO: Julijske Alpe: Planina v lazu
SLO: Julijske Alpe: Planina Zapotok
SLO: Julijske Alpe: Plužna, Planina Krnica
SLO: Julijske Alpe: Polovnik
SLO: Julijske Alpe: Razor planina
SLO: Julijske Alpe: Tamar
SLO: Julijske Alpe: Tolminske Ravne
SLO: Julijske Alpe: Tolminske Ravne, planina Razor
SLO: Julijske Alpe: Trenta
SLO: Julijske Alpe: Trenta, Alpski botanični vrt Juliana
SLO: Julijske Alpe: Trenta, izvir reke Soče
SLO: Julijske Alpe: Trenta, Kugijev spomenik
SLO: Julijske Alpe: Trenta, Mala Tičarica
SLO: Julijske Alpe: Trenta, pri Pavru, pokopališče
SLO: Julijske Alpe: Trenta, Zadnja Trenta
SLO: Julijske Alpe: Veliki Lemež
SLO: Julijske Alpe: Velo polje
SLO: Julijske Alpe: Vogel
SLO: Julijske Alpe: Vršič
SLO: Julijske Alpe: Vršič, Erjavčeva koča
SLO: Julijske Alpe: Vršič, Poštarski dom
SLO: Julijske Alpe: Vršič, Šupca
SLO: Julijske Alpe: Vršič, Vratca
SLO: Julijske Alpe: Zadnja Trenta
SLO: Julijske Alpe: Zgornja ledina
SLO: Jurišče
SLO: Jurklošter, Mrzlo polje
SLO: Kal nad Kanalom
SLO: Kal-Koritnica
SLO: Kalce
SLO: Kalce, Hrušica
SLO: Kambreško
SLO: Kamna Gorica
SLO: Kamniška Bistrica
SLO: Kamniška Bistrica, V Koncu
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Češka koča na Spodnjih Ravneh
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Kamniški vrh
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Kamniško sedlo
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Korošica
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Krvavec
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Planina Dolga njiva
SLO: Kamniško Savinjske Alpe: Storžič
SLO: Kanal, Bodrež
SLO: Kanal, Kanalski vrh
SLO: Kanal, Morsko
SLO: Kanal, Plave
SLO: Kanal, Plave, Prilesje
SLO: Kanal, Plave, Vrtače
SLO: Kanal, Zapotok
SLO: Kančevci
SLO: Kanin, Podi
SLO: Kapca, Črni log, ob potoku Črnec
SLO: Karavanke: Belščica, Vajnež
SLO: Karavanke: Dolina, Jelendol
SLO: Karavanke: Javorniški rovt
SLO: Karavanke: Javorniški rovt, Križovec
SLO: Karavanke: Javorniški rovt, Struška, Korenščica
SLO: Karavanke: Korensko sedlo, pod Nizko Bavho
SLO: Karavanke: Košuta, planina Pungart
SLO: Karavanke: Ljubelj
SLO: Karavanke: Ljubelj, Zelenica
SLO: Karavanke: Srednji vrh, Železnica
SLO: Karavanke: Stol
SLO: Karavanke: Vrtača
SLO: Kasaze, Brnica
SLO: Kazlje
SLO: Kazlje, Stomaž
SLO: Kisovec, jama Štangovc
SLO: Klanec pri Kozini
SLO: Kneža
SLO: Knežak
SLO: Knežak, Sela
SLO: Knežja Lipa
SLO: Knežja Lipa, Rimsko
SLO: Knežja Lipa, Spodnji log
SLO: Knežja Lipa, Studeno
SLO: Knežja Lipa, Svetli potok
SLO: Kobarid
SLO: Kobarid, Kamno
SLO: Kobarid, slap Kozjak
SLO: Kobariški stol
SLO: Kobjeglava
SLO: Kočevje
SLO: Kočevje, Rudniško jezero
SLO: Kočevje, Stojna
SLO: Kočevska Reka, Borovec, Mokri potok
SLO: Kočevski Rog, Rajhenavski Rog
SLO: Kodreti
SLO: Kodreti, Dolanci
SLO: Kojsko, Hum
SLO: Kokrica, Bobovek
SLO: Kokrica, Brdo
SLO: Komen
SLO: Komen, Brje pri Komnu
SLO: Komen, Komenšček
SLO: Komenski Kras
SLO: Koper
SLO: Koper, Naravni rezervat Škocjanski zatok
SLO: Koper, Olmo
SLO: Koper, Prisoje
SLO: Koper, Sermin
SLO: Koper, Sv. Peter
SLO: Koper, Šalara
SLO: Koper, Škocjan
SLO: Koper, Triban
SLO: Koper, Žusterna
SLO: Kopriva
SLO: Koritnice
SLO: Koritnice, Devin
SLO: Koritnice, Jelenji vršič
SLO: Koritnice, Kozji hrib
SLO: Koritnice, Okroglik
SLO: Koritnice, Ravni
SLO: Koritnice, Trudnik
SLO: Koritnice, Ulovka
SLO: Kortine, izvir reke Rižane
SLO: Kostanjevica na Krasu, Brestoviški dol
SLO: Kostanjevica na Krasu, Lipa
SLO: Kostanjevica na Krki
SLO: Kostanjevica na Krki, Kostanjeviška jama
SLO: Koštabona, Škrline
SLO: Koštabona, Škrline; Leg.: Andrej Gogala
SLO: Kovk
SLO: Kovk, Peterlini
SLO: Kovk, Sinji Vrh
SLO: Kovor, Brdo
SLO: Kovor, Praproše
SLO: Kozarišče (pri Ložu), Iga vas
SLO: Kozaršče, Leskovi lazi
SLO: Kozina
SLO: Kozjak, Zgornji Slemen
SLO: Kozjansko
SLO: Kozje
SLO: Kozje, Vetrnik
SLO: Krakovski gozd
SLO: Kranj
SLO: Kranj, Planina
SLO: Kranj, Pševo
SLO: Kranj, Stražišče
SLO: Kranj, Stražišče, Peter Mayer
SLO: Kranj, Stražišče, Puškarna
SLO: Kraški rob
SLO: Kraški rob: Bezovica
SLO: Kraški rob: Črni kal
SLO: Kraški rob: Črni kal, Gabrovica pri Črnem kalu
SLO: Kraški rob: Črnotiče
SLO: Kraški rob: Gračišče
SLO: Kraški rob: Gračišče, Galantiči
SLO: Kraški rob: Gračišče, Popetre
SLO: Kraški rob: Gračišče, Smokvica
SLO: Kraški rob: Gračišče, Trsek
SLO: Kraški rob: Gradec
SLO: Kraški rob: Hrastovlje
SLO: Kraški rob: Hrastovlje, Podpeč
SLO: Kraški rob: Hrastovlje, Zanigrad
SLO: Kraški rob: Kastelec
SLO: Kraški rob: Kastelec, Spodnji Kras
SLO: Kraški rob: Kubed
SLO: Kraški rob: Kubed, na Baredih
SLO: Kraški rob: Movraž
SLO: Kraški rob: Movraž, Kuk
SLO: Kraški rob: Movraž, Veliki Badin
SLO: Kraški rob: Osp
SLO: Kraški rob: Podpeč
SLO: Kraški rob: Socerb
SLO: Kraški rob: Socerb, Sveta jama
SLO: Krašnja, Kompolje
SLO: Krim
SLO: Križe v Mirenski dolini
SLO: Krkavče
SLO: Krkavče, Rov
SLO: Krnica, Peruški
SLO: Krško, Bučerca
SLO: Krško, Dolenja vas pri Krškem, gozd Črna mlaka
SLO: Krško, Stari grad pri Vidmu, gozd Črna mlaka
SLO: Krvavi potok
SLO: Krvavi potok, Kokoš
SLO: Kubed
SLO: Labinje
SLO: Lahovče
SLO: Landol
SLO: Laze pri Predgradu
SLO: Laze pri Predgradu, Hreljin
SLO: Laze pri Predgradu, Kozice
SLO: Ledine (Spodnja Idrija)
SLO: Lesce (na Gorenjskem)
SLO: Lesce, Šobec
SLO: Lesično, Pašenca
SLO: Levec
SLO: Levec, Drešinja vas
SLO: Levec, izliv potoka Struga v Savinjo
SLO: Levec, potok Struga
SLO: Levec, reka Savinja
SLO: Lig
SLO: Lipa, Trstelj
SLO: Lipica
SLO: Lipni Dol
SLO: Lisca
SLO: Livek
SLO: Ljubljana
SLO: Ljubljana, Bežigrad
SLO: Ljubljana, center
SLO: Ljubljana, Dol
SLO: Ljubljana, Dravlje
SLO: Ljubljana, Fužine
SLO: Ljubljana, Fužine, na reki Ljubljanici
SLO: Ljubljana, Galjevica, Botanični vrt
SLO: Ljubljana, Golovec
SLO: Ljubljana, Ježica
SLO: Ljubljana, Kodeljevo
SLO: Ljubljana, Koseze, Koseški bajer
SLO: Ljubljana, Mestni log
SLO: Ljubljana, Moste
SLO: Ljubljana, Mostec
SLO: Ljubljana, Murgle
SLO: Ljubljana, Nove Jarše
SLO: Ljubljana, Prule
SLO: Ljubljana, Rakova jelša
SLO: Ljubljana, Rožna dolina
SLO: Ljubljana, Rožna dolina, ZOO
SLO: Ljubljana, Rožnik
SLO: Ljubljana, Stožice
SLO: Ljubljana, Šentvid
SLO: Ljubljana, Šentvid, Roje
SLO: Ljubljana, Šiška
SLO: Ljubljana, Tabor
SLO: Ljubljana, Tivoli
SLO: Ljubljana, Trnovo
SLO: Ljubljana, Vič
SLO: Ljubljana, Vič, Log
SLO: Ljubljana, Vodmat
SLO: Ljubljana, zbirka Prirodoslovnega muzeja Slovenije
SLO: Ljubljana, Žale
SLO: Ljubljana, Župančičeva jama
SLO: Ljubljansko barje
SLO: Ljubljansko barje (iz vzgoje)
SLO: Ljubljansko barje, Mestni log
SLO: Ljubljansko barje, Vič
SLO: Ljubljansko barje: Bevke
SLO: Ljubljansko barje: Bevke, Kostanjevica, Mali plac
SLO: Ljubljansko barje: Brest, Iški morost
SLO: Ljubljansko barje: Goričica pod Krimom
SLO: Ljubljansko barje: Hauptmance
SLO: Ljubljansko barje: Ig, Črna vas
SLO: Ljubljansko barje: Ig, Mostišče
SLO: Ljubljansko barje: Ig, Podvin
SLO: Ljubljansko barje: Kozlerjeva gošča
SLO: Ljubljansko barje: Lipe
SLO: Ljubljansko barje: Malence
SLO: Ljubljansko barje: Matena, Dolgi deli
SLO: Ljubljansko barje: Matena, Dolgi deli, Kanal Zalška
SLO: Ljubljansko barje: Podpeč, Podpeško jezero
SLO: Ljubljansko barje: Škofljica
SLO: Ljubljansko barje: Vič, Črni log
SLO: Ljubno na Gorenjskem
SLO: Ljubno na Gorenjskem, Cegnca
SLO: Log pod Mangartom
SLO: Log pod Mangartom, ob reki Koritnici
SLO: Log pod Mangartom, planina Brdo
SLO: Logarska dolina
SLO: Logarska dolina, Žibovt
SLO: Logatec
SLO: Logatec, Lom
SLO: Logatec, Reška dolina
SLO: Loka pri Mengšu, Jablje (Jable)
SLO: Lokavec (pri Ajdovščini)
SLO: Lokavec (pri Rimskih Toplicah)
SLO: Lokev
SLO: Lokve, Ručetna vas
SLO: Lovrenc na Pohorju
SLO: Lož, Križna jama
SLO: Lož, pred Križno jamo
SLO: Lubnik: jama Kevdrc
SLO: Lucija
SLO: Lucija, Cetore
SLO: Luče (pri Grosupljem)
SLO: Luče (pri Grosupljem), Bukovje, Reber
SLO: Luče, prodišče ob Savinji
SLO: Lukovica pri Domžalah, Brdo pri Lukovici
SLO: Lukovica, Gradišče pri Lukovici, Gradiško jezero
SLO: Makole, Šega
SLO: Makole, Šega, jama
SLO: Mali Lipoglav, Zgornja Slivnica
SLO: Mali Obrež, Jovsi
SLO: Marezige, Rokavci
SLO: Maribor
SLO: Maribor, Krajinski park Mariborsko jezero
SLO: Maribor, mestni park
SLO: Maribor, Miklavž na Dravskem Polju
SLO: Maribor, Nova vas
SLO: Maribor, Studenci
SLO: Markovščina
SLO: Markovščina, Dimnice
SLO: Martinj vrh, Koprivnik
SLO: Martinjak, Marof
SLO: Martinjak, Slivnica, Notranjski regijski park
SLO: Mašun
SLO: Matajur
SLO: Matajur, Idrska planina
SLO: Matavun, Mali dol
SLO: Medvode
SLO: Medvode, Jeprca
SLO: Medvode, Reteče, Reteški ribnik
SLO: Melinci, gramoznica
SLO: Mengeš
SLO: Mežakla
SLO: Miren
SLO: Mirna peč, Golobinjek
SLO: Mirna, Zabukovje
SLO: Mislinja, Tolsti Vrh pri Mislinji
SLO: Mlaka, Udin boršt
SLO: Mojstrana
SLO: Mokrec
SLO: Mokronog, Puščava
SLO: Moravče pri Gabrovki
SLO: Moravske Toplice
SLO: Most na Soči
SLO: Moste pri Komendi
SLO: Motvarjevci
SLO: Mozelj, Peči
SLO: Mozelj, Šibje
SLO: Mozirje, Lepa njiva
SLO: Mrzlica, Planinski dom na Mrzlici (1100 m)
SLO: Mrzlica, Za vrhom (1000 m)
SLO: Muljava
SLO: Murska šuma
SLO: Nadgorica, severno od Soteškega hriba
SLO: Nanos
SLO: Nanos: Abram
SLO: Nanos: Barnice
SLO: Nanos: Hribač
SLO: Nanos: Lanišče
SLO: Nanos: Nanoška planota
SLO: Nanos: Nanoška planota: Podraška bajta (Šembijska bajta)
SLO: Nanos: Pleša
SLO: Nanos: Rebernice
SLO: Nanos: Sv. Nikolaj
SLO: Nanos: Zaresnica
SLO: Nova Gorica
SLO: Nova Gorica, Ajševica
SLO: Nova Gorica, Ajševica, potok Lijak
SLO: Nova Gorica, center
SLO: Nova Gorica, Kekec (Sv. Katarina)
SLO: Nova Gorica, Kromberk
SLO: Nova Gorica, Kromberk, Ravnica
SLO: Nova Gorica, Kromberk, Ravnica, Vratca
SLO: Nova Gorica, Ledine
SLO: Nova Gorica, Loke
SLO: Nova Gorica, Palude
SLO: Nova Gorica, Panovec
SLO: Nova Gorica, Pristava
SLO: Nova Gorica, Rožna dolina
SLO: Nova Gorica, Skalnica
SLO: Nova Gorica, Stara Gora
SLO: Nova Gorica, Šmihel, izvir Lijaka
SLO: Novo mesto
SLO: Obrov, Brkini
SLO: Ocizla
SLO: Opatje selo, Lokvica
SLO: Opatje selo, Lokvica, Cerje
SLO: Opatje selo, Lokvica, Segeti
SLO: Ormož, Frankovci, Naravni rezervat Ormoške lagune
SLO: Osilnica
SLO: Osredek, Zala, potok Zala, Notranjski regijski park
SLO: Oševljek
SLO: Otlica
SLO: Otlica, Obli vrh
SLO: Otlica, Otliški maj
SLO: Otlica, Sibirija
SLO: Otočec, potok Lešnica
SLO: Otovec, Naklo
SLO: Ozeljan, Loke, Lijak
SLO: Ožbalt
SLO: Padež, Spodnje Jelenje
SLO: Palčje, Palško jezero
SLO: Peca, Kordeževa glava
SLO: Pečke
SLO: Pečovnik, Rifengozd
SLO: Petanjci
SLO: Petišovci
SLO: Petišovci, Benica, mrtvica Muriša
SLO: Petišovci, Benica, ob mrtvici Muriša
SLO: Petišovci, gramoznica ob Muri
SLO: Petišovci, mrtvica Nagy Parlag
SLO: Petišovci, Petišovsko jezero
SLO: Petišovci, reka Mura
SLO: Petišovci, visokovodni nasip pri Petišovskem jezeru
SLO: Petrinje
SLO: Petrinje, Petrinjski Kras
SLO: Petrovo Brdo, Podporezen
SLO: Petrovo Brdo, Sorica
SLO: Petrovo Brdo, Soriška planina
SLO: Petrovo Brdo, Soriška planina, Lajnar
SLO: Petrovo Brdo, Soriška planina, Slatnik
SLO: Petrovo Brdo, Zgornja Sorica
SLO: Piran
SLO: Piran (fotografirano v koloniji Inštituta za gozdarstvo, Ljubljana)
SLO: Piran (fotografirano v Piranskem akvariju)
SLO: Piran, Fornače
SLO: Piran, Punta
SLO: Piranski zaliv
SLO: Pišece
SLO: Pivka, Selce
SLO: Pivka, Slovenska vas
SLO: Pivka, Slovenska vas, Petelinje jezero
SLO: Pivka, Velika Pristava
SLO: Planica, Grlo
SLO: Planina pod Golico
SLO: Planina pri Cerknem, Podpleče, Škofje
SLO: Planina, Planinska jama
SLO: Planina, Planinska jama, Pivški rokav
SLO: Planina, Planinska jama, Rakov rokav
SLO: Planina, Planinska jama, Tihi rov
SLO: Planina, Planinsko polje
SLO: Planina, pred Planinsko jamo
SLO: Planinsko polje, Laze, pred Vranjo jamo
SLO: Plave, Prilesje
SLO: Plave, Vrtače
SLO: Pliskovica
SLO: Pliskovica, Jama v doktorjevi ogradi
SLO: Pliskovica, Kosovelje
SLO: Pliskovica, Veliki Dol
SLO: Podblica, Jelovica, Kosovec
SLO: Podčetrtek, Rudnica
SLO: Podgorica pri Črnučah
SLO: Podgorje
SLO: Podgorje, Podgorski Kras
SLO: Podgorje, Podgorski Kras, Marija Snežna
SLO: Podgorje, potok Jenina
SLO: Podgorje, povirje Radušnice
SLO: Podgorje, Praproče
SLO: Podgorje, Velike gorice
SLO: Podgrad, Obrov, jama Polina peč
SLO: Podkoren, Naravni rezervat Zelenci
SLO: Podkoren, vznožje smučišča Vitranc
SLO: Podkraj
SLO: Podnanos
SLO: Podnanos, cerkev Sv. Nikolaja
SLO: Podnanos, Podgrič, cesta na Nanos
SLO: Podnanos, potok Pasji rep
SLO: Podova, Krajinski park Rački ribniki
SLO: Podova, Krajinski park Rački ribniki, Turnovi ribniki, Turntajht
SLO: Podpeca
SLO: Podsreda
SLO: Podsreda, Gradišče
SLO: Podsreda, Orlica
SLO: Podsreda, soteska Zagaj
SLO: Podutik
SLO: Podutik, Preval
SLO: Podvinci
SLO: Pohorje: Jezerski vrh
SLO: Pohorje: Lovrenška jezera
SLO: Pohorje: Lukanja
SLO: Pohorje: Lukanja, barje pri Osankarici
SLO: Pohorje: Lukanja, Osankarica
SLO: Pohorje: Lukanja, Osankarica, Črno jezero
SLO: Pohorje: Lukanja, Veliki Šumik
SLO: Pohorje: Mislinja, pri Medvedovih brezah
SLO: Pohorje: Oplotnica
SLO: Pohorje: Oplotnica, pod Peskom
SLO: Pohorje: Puščava, Ruta
SLO: Pohorje: Rogla
SLO: Pohorje: Rogla, Ostruščica
SLO: Pohorje: Rogla, Volovska planja
SLO: Pohorje: Velika Kopa
SLO: Pohorje: Velika Mislinja, pri kmetiji Gratel
SLO: Poklek, Stranje, Bohor, svinčev rudnik
SLO: Pokljuka
SLO: Pokljuka: barje Močila
SLO: Pokljuka: barje Šijec
SLO: Pokljuka: jama Trubarjev dah
SLO: Pokljuka: Mrzli Studenec, Grajska planina, Grajsko barje
SLO: Pokljuka: Rudno polje, Mrzli studenec
SLO: Polhograjsko hribovje
SLO: Polhograjsko hribovje: Sveti Ožbolt
SLO: Polički vrh, Gačnik
SLO: Poljčane
SLO: Poljčane, Lovnik
SLO: Poljčane, Modraže
SLO: Poljčane, Spodnje Ljubično
SLO: Pomjan
SLO: Pomjan, Fijeroga
SLO: Pomjan, Župančiči
SLO: Pomjan, Župančiči, dolina Dragonje
SLO: Pomjan, Župančiči, dolina potoka Rokava
SLO: Ponikva pri Žalcu, Grče
SLO: Ponikva pri Žalcu, nad jamo Pekel
SLO: Ponikva, Zagaj pri Ponikvi
SLO: Ponova vas, Cerovo, Vodomčev gaj
SLO: Porezen
SLO: Portorož
SLO: Postojna
SLO: Postojna, Barkovlje
SLO: Postojna, Hruševje
SLO: Postojna, Hruševje, Studenec
SLO: Postojna, Mali otok, Nanoščica
SLO: Postojna, Otoška jama
SLO: Postojna, Pečna reber
SLO: Postojna, Postojnska jama
SLO: Postojna, Postojnska jama (fotografirano v vivariju)
SLO: Postojna, Sajevče
SLO: Postojna, Strane
SLO: Postojna, Žegnana jama pri Orehku
SLO: Pragersko, opuščeni glinokop
SLO: Praproče, Setnik
SLO: Praše, Meja
SLO: Preddvor
SLO: Preddvor, Mače
SLO: Predgrad
SLO: Predgrad, Brezovica pri Predgradu, Kralji
SLO: Predgrad, Gorenja Podgora
SLO: Predgrad, Jelenja vas
SLO: Predgrad, Kozice
SLO: Predgrad, Parga
SLO: Predjama
SLO: Predjama, jama za Predjamskim gradom
SLO: Predmeja
SLO: Preserje, Brje
SLO: Prestranek
SLO: Prestranek, Podgorski kras
SLO: Prešnica
SLO: Pršivec
SLO: Prvačina
SLO: Prvačina, reka Vipava
SLO: Ptuj
SLO: Ptuj, Mestni Vrh
SLO: Ptuj, Šturmovci, Studenčnica
SLO: Pungert, Gosteče
SLO: Rače
SLO: Rače, Požeg
SLO: Rače, Rački ribniki
SLO: Radenci, Rihtarovci
SLO: Radlje ob Dravi
SLO: Rajndol
SLO: Rajndol, Svetli potok
SLO: Rakek, Ivanje selo, Notranjski regijski park
SLO: Rakičan, Noršinci
SLO: Rakitovec
SLO: Rakitovec, Golič, Lipnik
SLO: Rakitovec, Golič, Zalipnik
SLO: Rakitovec, Kavčič
SLO: Rakitovec, Veliki Gradež
SLO: Rakov Škocjan, Notranjski regijski park
SLO: Rašica
SLO: Rateče, Ledine
SLO: Razbor, Lisce
SLO: Razkrižje
SLO: Razkrižje, reka Mura
SLO: Renče
SLO: Renče, Oševljek
SLO: Reteče, Gorenja vas
SLO: Reteče, Gorenja vas, ob ribniku Reteče
SLO: Reteče, Gorenja vas, Reteški ribnik
SLO: Ribčev laz, plezališče Bellevue
SLO: Ribnica, Mala gora
SLO: Ribnica, Velika gora
SLO: Rimske Toplice
SLO: Rimske Toplice, Rimske terme (ob Ruski stezi)
SLO: Rižana, Stepani
SLO: Robanov kot
SLO: Robič, reka Nadiža
SLO: Rudno, Sleme
SLO: Rut (Baška grapa)
SLO: Sabotin
SLO: Savinjska dolina
SLO: Seča
SLO: Sečovlje
SLO: Sečovlje, Sečoveljske soline
SLO: Sela na Krasu
SLO: Sela na Krasu, Korita na Krasu
SLO: Selo pri Robu, Kobilji curek
SLO: Semič, Krupa, izvir reke Krupe, Izvir jamske školjke
SLO: Senožeče, Dolenja vas
SLO: Senožeče, Dolenja vas, Griško polje
SLO: Sestrže
SLO: Sestrže, Črete, vodni zadrževalnik Medvedce
SLO: Sevnica, Okroglice
SLO: Skrilje
SLO: Skrilje, potok Skrivšek
SLO: Slatna
SLO: Slavnik
SLO: Slivje, Mrše, Odolina
SLO: Slivnica pri Mariboru, Hočki gozd, Ribniki
SLO: Slivnica: Anžetova jama (=Coprniška jama)
SLO: Slovenska Bistrica
SLO: Slovenska vas, Petelinjsko jezero
SLO: Slovenske konjice
SLO: Slovenske konjice, Konjiška gora
SLO: Smlednik
SLO: Smrečje, Hleviše
SLO: Sneberje, Šmartno ob Savi
SLO: Snežnik
SLO: Snežnik, Dedna gora
SLO: Snežnik, Devin
SLO: Snežnik, Grda draga
SLO: Snežnik, Lom
SLO: Snežnik, Mrzli dol
SLO: Snežnik: Sviščaki
SLO: Sočerga
SLO: Sočerga, Gradec
SLO: Sočerga, Mlini, Jama pod Krogom
SLO: Sodražica
SLO: Solčava, planina Grohat
SLO: Solkan
SLO: Solkan, Dolga njiva
SLO: Solkan, Sveta gora
SLO: Solkan, Sveta Gora, Skalnica
SLO: Solkan, Sveta Gora, Vodice
SLO: Solkan, Šmaver
SLO: Sovodenj
SLO: Sovodenj, Koprivnik
SLO: Spodnja Branica
SLO: Spodnja Branica, Čipnje
SLO: Spodnja Branica, dolina Branice
SLO: Spodnja Branica, Lukovec
SLO: Spodnje Poljčane, Modraže
SLO: Spodnje Poljčane, Modraže, Hrastje
SLO: Spodnji Dolič
SLO: Srednja Bela, Udin Boršt
SLO: Srednja Bistrica, reka Mura
SLO: Srednje Bitnje, Mlinar, reka Suha
SLO: Srednje Gameljne
SLO: Stahovica
SLO: Stahovica, Bistričica
SLO: Stahovica, Bistričica, Klemenčevo
SLO: Stanežiče, Golo brdo
SLO: Stara Fužina
SLO: Stara Fužina, Voje
SLO: Stara vas, Dobje
SLO: Stari trg ob Kolpi
SLO: Stari trg ob Kolpi, Dol
SLO: Staro Selo
SLO: Starod
SLO: Starod, jama Račiška pečina
SLO: Strahovica, Slevo
SLO: Straža, Zalog, glinokop
SLO: Strunjan
SLO: Strunjan, Belvedere
SLO: Strunjan, Belvedere, Rtič Kane
SLO: Strunjan, Ronek, Zaliv svetega križa
SLO: Strunjan, Rtič Strunjan
SLO: Strunjan, Strunjanski zaliv
SLO: Studenice, Boč (Plešivec)
SLO: Suha Krajina: Ambrus, Gornja vodena jama
SLO: Sveti Anton, Kocjančiči, dolina potoka Rokava
SLO: Sveti Duh na Ostrem Vrhu
SLO: Sveti Jernej pri Ločah, Petelinjek
SLO: Sveti Jernej pri Ločah, Štatenberšek
SLO: Šared
SLO: Šebrelje
SLO: Šembije
SLO: Šembije, Volovja reber
SLO: Šembije, Volovja reber, Lunjevica
SLO: Šembije, Volovja reber, Suha reber
SLO: Šempas
SLO: Šempas, Osek
SLO: Šempas, Ozeljan
SLO: Šempeter pri Gorici
SLO: Šentjakob ob Savi, Jarški prodi
SLO: Šentvid, Prevoje
SLO: Škocjan, Škocjanske jame
SLO: Škofja Loka, Brode
SLO: Škofja Loka, Špila
SLO: Škrbina, Železna vrata
SLO: Šmarje (pri Kopru)
SLO: Šmarje (pri Kopru), Dolina Drnice
SLO: Šmarje pri Jelšah
SLO: Šmartno ob Paki, Gorenje
SLO: Šmartno pod Šmarno goro, ob reki Savi
SLO: Šmartno pri Litiji, Podroje
SLO: Šmartno pri Slovenj Gradcu
SLO: Šoštanj, rudnik Puharje, Ignacijev rov
SLO: Štanjel
SLO: Štjak, Mahniči (v dolini Raše)
SLO: Tabor, Potok pri Dornberku
SLO: Tacen
SLO: Tacen, Brod
SLO: Tacen, Šmarna gora
SLO: Temnica
SLO: Tenetiše
SLO: Tenetiše, Letenice
SLO: Tenetiše, Letenice, Kamnjek
SLO: Tenetiše, Letenice, Udin Boršt
SLO: Tinjan, Kaluža
SLO: Tinjan, Trepetičje
SLO: Tinjan, Urbanci
SLO: Tolmin
SLO: Tolmin, Dole
SLO: Tolmin, Javorca
SLO: Tolmin, Kolovrat
SLO: Tolmin, Kolovrat, Na gradu (Klabuk)
SLO: Tolmin, ob reki Soči
SLO: Tolmin, Prapetno
SLO: Tolmin, pri pokopališču
SLO: Tolmin, Volče
SLO: Tolmin, Volče, ob reki Soči
SLO: Tolmin, Žabče
SLO: Trbonje
SLO: Trbovlje, za Savo
SLO: Trebče
SLO: Trebelno, Roje, Dol
SLO: Trebnje
SLO: Trebnje, Rihpovec
SLO: Trebnje, Sevno
SLO: Trepčane
SLO: Trnovo ob Soči
SLO: Trnovski gozd
SLO: Trnovski gozd: Čepovan, Čepovanska dolina
SLO: Trnovski gozd: Čepovan, Lazna
SLO: Trnovski gozd: Čepovan, Puštele
SLO: Trnovski gozd: Čepovan, Vrata
SLO: Trnovski gozd: Krnica
SLO: Trnovski gozd: Kucelj
SLO: Trnovski gozd: Ledenica pri Dolu
SLO: Trnovski gozd: Lokve
SLO: Trnovski gozd: Lokve, Mala Lazna
SLO: Trnovski gozd: Lokve, Poldanovec
SLO: Trnovski gozd: Nemci
SLO: Trnovski gozd: Selovec
SLO: Trnovski gozd: Trnovo
SLO: Trnovski gozd: Trnovo, Podgozd
SLO: Trnovski gozd: Trnovo, Rijavci
SLO: Trnovski gozd: Trnovo, Sedovec
SLO: Trnovski gozd: Trnovo, Vitovski vrh
SLO: Trnovski gozd: Voglarji
SLO: Trzin, Depala vas
SLO: Turjak, Gradež
SLO: Ukanc
SLO: Ukanc, Komarča
SLO: Ulovka, jama Ferranova buža
SLO: Unec, Notranjski regijski park
SLO: Ustje
SLO: Valburga, Hraše, Hraške mlake
SLO: Valdoltra
SLO: Vanganel
SLO: Vanganel, Kaščevec
SLO: Velenje
SLO: Velenje, Škalsko jezero
SLO: Velesovo, Češnjevek
SLO: Velika gora: Jelenov žleb, Mala bela stena
SLO: Velika loka, Luče
SLO: Velika Štanga: Dragovšek
SLO: Velike Bloke, potok Bloščica
SLO: Velike Žablje
SLO: Veliki Korinj, Javhe
SLO: Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem
SLO: Verd, Okopajnice, obročkovalska postaja
SLO: Veržej
SLO: Veržej, reka Mura
SLO: Veternik
SLO: Videm, Zagorica
SLO: Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro
SLO: Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro, Matjaževa jama
SLO: Vimolj pri Predgradu, Brezovica pri Predgradu, Prerigelj
SLO: Vintarjevec, Obolno
SLO: Vipava
SLO: Vipava, Gradišče
SLO: Vipava, Gradišče, Mlake
SLO: Vipava, izvir reke Vipave
SLO: Vipava, Novakov mlin
SLO: Vipava, Stari grad
SLO: Vipavski Križ, potok Vrnivec
SLO: Višnja gora
SLO: Vitovlje
SLO: Vogrsko
SLO: Vogrsko, akumulacijsko jezero Vogršček
SLO: Vojsko
SLO: Vojsko, Klavški slap
SLO: Voklo
SLO: Volčja draga
SLO: Volčji potok
SLO: Vrabče, Jakovce
SLO: Vransko
SLO: Vransko, Plešnikov vrh
SLO: Vransko, Tabor, jama Veternica
SLO: Vremski Britof, Famlje, kal
SLO: Vremščica
SLO: Vrh pri Fari, Gotenc
SLO: Vrhpolje (Vipava)
SLO: Vrhpolje pri Kamniku
SLO: Vrtojba
SLO: Vrtovin, Kamnje
SLO: Vučja vas
SLO: Zabiče, Knežji dol
SLO: Zabiče, Knežji dol, Mali Razbor
SLO: Zagorje ob Savi
SLO: Zagorje ob Savi, Prusnik
SLO: Zakojca, Kojca
SLO: Zalog
SLO: zaradi varovanja vrste lokaliteta ni navedena
SLO: Zasip, Mužje, Piškovica
SLO: Zatolmin
SLO: Zatolmin, pod Javorco
SLO: Zazid
SLO: Zazid, Jerebine
SLO: Zazid, Kal na Ravni
SLO: Zazid, pod železniško postajo
SLO: Zbilje, nad Zbiljskim jezerom
SLO: Zbure
SLO: Zbure, Vinica pri Šmarjeti, Zdravci
SLO: Zgornja Besnica
SLO: Zgornja Rečica: Govško brdo
SLO: Zgornje Gorje, Grabče
SLO: Zgornje Gorje, Pokljuška luknja
SLO: Zgornje Hoče
SLO: Zgornje Jezersko, Goli vrh
SLO: Zgornje Jezersko, Ravne, Planšarsko jezero
SLO: Zgornje Poljčane
SLO: Zgornje Poljčane, Lovnik
SLO: Zgornje Škofije, Srmin
SLO: Zgornje Tinsko, Rudnica
SLO: Zgornji Hotič, Jesenje
SLO: Zidani most, Pleš
SLO: Žabnica
SLO: Žabnica, Sorško polje
SLO: Žaga
SLO: Žaga, Log Čezsoški
SLO: Žaga, spal Boka
SLO: Žalec
SLO: Žalec, ribnik Vrbje
SLO: Žalna, Plešivica pri Žalni
SLO: Želimlje
SLO: Žetale, Macelj (gora)
SLO: Žirovnica, dolina Završnice
SLO: Žužemberk, Zavrh
TR: Antalya Province: Gündoğmuş, Pembelik
TR: Antalya Province: Toslak, Soğukpinar
TR: Aydim, Kuşadasi, Güzelçamli
TR: Aydim, Kuşadasi, Güzelçamli, Samson Daği
TR: Aydim, Söke, Akçakonak, Samson Daği
TR: Aydim, Söke, Çavdar, Beşparmak Daği (Latmos Mt.)
TR: Aydim, Söke, Karina
TR: Aydim, Söke, Yamaç, Gümü Daği
TR: otok Ciper: Besparmak
TR: otok Ciper: Karaoğlanoğlu
TR: otok Ciper: Küçükerenköy
TR: Söke, Gümüşköy, Gumu Dagi
UK: Scotland: Aberdeen, Bucksburn Valley Path
UK: Wales: Skomer Island
ZA: Western Cape: Simon's Town, The Boulders