Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Leiodidae - zemljarji
Leptodirus hochenwartii Schmidt, 1832
camera_icon
Narrow-necked Blind Cave Beetle
 
 
Slovenska imena:
 
drobnovratnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str.
Vir: Gogala A., Aljančič M., Gogala M., Sivec I. 1992: Žuželke : uspešnost množičnosti.- Prirodoslovni muzej Slovenije
Vir: Vrezec A., Pirnat A., Kapla A., Polak S., Vernik S., Brelih S., Drovenik B. 2011: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja.- Acta Entomologica Slovenica, Ljubljana, Vol. 19, št. 2: 81-138
Vir: Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica
Vir: Brancelj A. 2015: Jama Velika Pasica: zgodovina, okolje in življenje v njej.- Založba ZRC, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
Vir: Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika
Vir: Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 2004: Priloga 2: Območja NATURA 2000 in potencialna območja NATURA 2000.- Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14 in 21/16 (V viru ga najdemo pod imenom Leptodirus hochenwarti)
Vir: Schmidt F. 1832: Beitrag zu Krain's Fauna. Leptodirus Hochenwartii, n. g., n. sp.- Illyrisches Blatt 3 (21.1.1832): 9-10
 
jamski mrhar
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Leptoderus hohenwarti)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Leptoderus hohenwarti)
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Leptoderus hohenwarti)
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Leptoderus hohenwarti)