Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Odonata - kačji pastirji
Anisoptera - raznokrili kačji pastirji
 
 
 
Libellulidae - ploščci
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Yellow-winged Darter
 
 
Slovenska imena:
 
rumeni kamenjak
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Geister, I. 1999: Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata).- Exuviae 5/1: 1-5
Vir: Kotarac M. 1997: Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije; z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva.- Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju
Vir: Vrhovnik M., Vinko D. 2012: Biološki lov za rumenim kamenjakom.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (2): 27
 
rumenkasti kačji pastir
Vir: Singer D. [prevod in priredba Aljančič M.] 1988: Sprehodi v naravo: Gozdne živali.- Cankarjeva založba v Ljubljani