Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Thecosomata - tekosomati
 
 
 
Creseis acicula Rang, 1828
Straight Needle Pteropod
 
 
Slovenska imena:
 
krezeis
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
kreseis
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran