Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Gymnosomata - veslonožci
 
 
 
Pneumoderma mediterraneum van Beneden, 1838
Sea Angels
 
 
Slovenska imena:
 
sredozemska pnevmoderma
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije