Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Pleurobranchomorpha - pleurobranhomorfi
 
 
 
Pleurobranchiadae - plevrobranhidi
Berthella aurantiaca (Risso, 1818)
Sidegill Slugs
 
 
Slovenska imena:
 
oranžni goli polž
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Bouvieria aurantiaca)
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Bouvieria aurantiaca)
 
oranžna bertela
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
 
oranžni kepičar
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Bouvieria aurantiaca)