Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Anaspidea - morski zajčki
 
 
 
Aplysiidae - morski zajčki
Aplysia depilans Gmelin, 1791
Sea Hares
 
 
Slovenska imena:
 
navadni morski zajček
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
morski uhač
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
 
morski zajček
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani