Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Araneidae - križevci
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
camera_icon
Wasp Spider
 
 
Slovenska imena:
 
osasti pajek
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: Hecker F. 2007: Živalski sledovi: 125 živali in njihovih sledov.- Narava
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Argiope bruennincki)
Vir: Polenec A. 1966: Ekološko-favnistični prispevek k arahnidski favni Slovenije.- Biološki vestnik 14: 109-113
Vir: Polenec A. 1964: Pajki iz Selške in Poljanske doline.- Loški razgledi 11: 175-182
Vir: Knapič T. 2016: Določevalni ključ: križevci Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 33-38