Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Decapoda - deseteronožci
Pleocyemata - repogojci
Caridea - prave kozice
 
 
 
Palaemonidae - skalne kozice
Periclimenes sagittifer (Norman, 1861)
Snakelocks Anemone Shrimp
 
 
Slovenska imena:
 
pikasta stražna kozica
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana
 
stražna kozica
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije