Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Decapoda - deseteronožci
Pleocyemata - repogojci
Anomura - raznorepci
 
 
 
Paguridae - raki samotarci
Pagurus prideaux Leach, 1815
camera_icon
Hermit Crabs
 
 
Slovenska imena:
 
vetrnični samotarec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Eupagurus prideauxi)
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
 
navadni samotarec
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eupagurus prideauxi)
 
pravi samotarski rak
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Eupagurus prideauxi)
 
Pridojev samotarec
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eupagurus prideauxi)
 
rak samotarec
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Pagurus prideauxi)