Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Odonata - kačji pastirji
Anisoptera - raznokrili kačji pastirji
 
 
 
Libellulidae - ploščci
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
camera_icon
Black Pennant
 
 
Slovenska imena:
 
temni slaniščar
Vir: Geister, I. 1999: Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata).- Exuviae 5/1: 1-5
Vir: Šalamun A. 2012: Novi podatki o kačjih pastirjih Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (2): 26
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica