Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Pulmonata - pljučarji
Stylommatphora - kopenski pljučarji
 
 
 
Limacidae - slinarji
Limax cinereoniger Wolf, 1803
camera_icon
Ashygrey Slug
 
 
Slovenska imena:
 
gozdni slinar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
slinar
Vir: Polenec A. 1973: Nekaj posebnosti in zanimivosti iz živalstva Loškega ozemlja.- Loški razgledi 19: 356-374 (V viru ga najdemo pod imenom Limax cinerecingtus)