Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Pulmonata - pljučarji
Stylommatphora - kopenski pljučarji
 
 
 
Helicidae - veliki polži
Arianta schmidti (Ziegler & Rossmaessler 1836)
Land Snails
 
 
Slovenska imena:
 
Schmidtova arianta
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije