Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Heterodonta - raznozobke
 
 
 
Gastrochaena
Mussels
 
 
Slovenska imena:
 
gastrohene
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije