Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Dryophthoridae - palmovi rilčkarji
Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Grain Weevil
 
 
Slovenska imena:
 
črni žitni žužek
Vir: Krüpick T. 2010: Bolezni in škodljivci gojenih rastlin, Slovensko latinski slovar.- http://www.slovarji.info/dictionaries/sl_lat_dictionary_of_plant_diseases_and_pest.pdf
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf
Vir: Anonimus 2009: Laboratorijske vaje - osnove varstva rastlin.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/ENT-protokoli__UNI__2009-2010_.pdf
Vir: Anonimus 2008: Laboratorijske vaje iz entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/ENTOMOLOGIJA-protokoli__UNI_2008-2009.pdf
Vir: Maček J. (ured.) 2007: Zbornik predavanj in referatov 8. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Radenci, 6.-7. marec 2007.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Vir: Anonimus 2020: Škodljivi organizmi v kmetijski pridelavi..- IVR portal, Kmetijski inštitut Slovenije
 
črni žužek
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str. (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)
 
žužek
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Calandra granaria)