Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Dryophthoridae - palmovi rilčkarji
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)
camera_icon
Rice Weevil
 
 
Slovenska imena:
 
rižev žužek
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str. (V viru ga najdemo pod imenom Calandra oryzae)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Calandra oryzae)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Calandra oryzae)
Vir: Krüpick T. 2010: Bolezni in škodljivci gojenih rastlin, Slovensko latinski slovar.- http://www.slovarji.info/dictionaries/sl_lat_dictionary_of_plant_diseases_and_pest.pdf
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf
Vir: Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Calandra oryzae)
Vir: Anonimus 2020: Škodljivi organizmi v kmetijski pridelavi..- IVR portal, Kmetijski inštitut Slovenije