Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Braconidae - brakonide
Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758)
Cabbage White Butterfly Parasite
 
 
Slovenska imena:
 
kapusov goseničar
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str.
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Apanteles glomeratus)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Apanteles glomeratus)
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Apanteles glomeratus)
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Microgaster glomeratus)
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Apanteles glomeratus)
 
kapusni goseničar
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Microgaster glomeratus)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Opanteles glomeratus)
 
kapusni najezdnik
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Apanteles glomeratus)
 
kapusov najezdnik
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Apanteles glomeratus)