Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Merostomata - praskrluparji
Xiphosurida - ostvarji
 
 
 
Limulus polyphemus (Linnaeus, 1758)
Horseshoe Crab
 
 
Slovenska imena:
 
kraljevski rakovec
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
 
kraljevi rakovec
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Xiphosura polyphemus)
 
ostvar
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Limulus moluccanus et polyphemus)
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Limulus polyphaema)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002