Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Nemertina - nitkarji
Enopla - oboroženi nitkarji
 
 
 
Gibsonnemertes spectabilis (Quatrefages, 1846)
Ribbon Worms
 
 
Slovenska imena:
 
progasti nitkar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Drephanophorus spectabilis)
 
črtasti nitkar
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Drephanophorus spectabilis)