Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Anthozoa - koralnjaki
Hexacorallia - heksakorale
Actiniaria - morske vetrnice
 
 
 
Hormathiidae - hormatiide
Paractinia striata (Risso, 1826)
Sea Anemones
 
 
Slovenska imena:
 
travna morska vetrnica
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Parastephanauge paxi)