Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Anthozoa - koralnjaki
Hexacorallia - heksakorale
Scleractinia - kamniti koralnjaki
 
 
 
Caryophylliidae - čašaste korale
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Pillow Coral
 
 
Slovenska imena:
 
sredozemska kamena korala
Vir: Lipej L., Rogelja M., Mavrič B. 2019: Ocean v malem.- GEPŠ Piran, 221 str.
Vir: Lipej L., Orlando-Bonaca M., Mavrič B., Pitacco V. 2016: Biodiverziteta biogenih formaci.- Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran
 
bela korala
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga
 
bela koralja
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije
 
jadranska kamena korala
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
kamena korala
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
Vir: Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Cladocora cespitosa)
 
kamena koralja
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije
 
sredozemska korala
Vir: AKVAzin 2008: AKVAzin, spletni akvaristični časopis.- Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva, Blaž Kristan