Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Anthozoa - koralnjaki
Hexacorallia - heksakorale
Scleractinia - kamniti koralnjaki
 
 
 
Astroides calycularis (Pallas, 1766)
Star Coral
 
 
Slovenska imena:
 
oranžna čašica
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
 
apnenasta koralja
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Astroides calicularis)