Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Ovulidae - ovulidi
Neosimnia spelta (Linnaeus, 1758)
Keys Simnia
 
 
Slovenska imena:
 
vretenasta porcelanka
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Simnia spelta, Ovula spelta)