Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Nemertina - nitkarji
Enopla - oboroženi nitkarji
 
 
 
Nipponnemertes pulchra (Johnston, 1837)
Ribbon Worm
 
 
Slovenska imena:
 
oranžni nitkar
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Nipponnemertes pulcher)