Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Oligochaeta - maloščetinci
 
 
 
Lumbricidae - deževniki
Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826)
Earthworms
 
 
Slovenska imena:
 
robati deževnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
štirioglati deževnik
Vir: Mršić N. 1986: Deževniki, biologija in gojenje.- ČZP Kmečki glas
 
štirirobi črv
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana