Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Gymnosomata - veslonožci
 
 
 
Clionidae - morski angeli
Clione limacina (Phipps, 1774)
Naked Sea Butterfly
 
 
Slovenska imena:
 
gola valovka
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
 
škrlatno rdeča valovka
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
 
valovka
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije