Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Phasmatoptera - paličnjaki
 
 
 
Phylliidae - živi listi
Phyllium bioculatum (Gray 1832)
Gray's Leaf Insect
 
 
Slovenska imena:
 
živi list
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Phyllium pulchrifolium)
Vir: Gogala A., Aljančič M., Gogala M., Sivec I. 1992: Žuželke : uspešnost množičnosti.- Prirodoslovni muzej Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Phyllium pulchrifolium)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Phyllium pulchrifolium)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Phyllium pulchrifolium)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Phyllium pulchrifolium)
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Phyllium pulchrifolium)
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije
 
dvopikasti živi list
Vir: AKVAzin 2008: AKVAzin, spletni akvaristični časopis.- Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva, Blaž Kristan