Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Megachilidae - znoske
Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785)
Bees
 
 
Slovenska imena:
 
znosec
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Chalicodoma muraria)
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Chalicodoma muraria)
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chalicodoma muraria)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chalicodoma muraria)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Chalicodoma muraria)