Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Myriapoda - stonoge
Chilopoda - strige
Anamorpha - anamorfe
Lithobiomorpha - litobiomorfi
 
 
 
Lithobius mutabilis L. Koch, 1862
Centipedes
 
 
Slovenska imena:
 
striga
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
 
rjava striga
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana