Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Ostracoda - dvoklopniki
 
 
 
Bradleystrandesia fuscata (Jurine, 1820)
Seed Shrimp
 
 
Slovenska imena:
 
dvoklopnik
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Cypris fuscata)