Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Nemathelminthes=Aschelminthes - valjevci ali valjasti črvi
Rotatoria - kotačniki
Monogononta - monogononti
 
 
 
Epiphanes senta (O.F. Müller, 1773)
Rotifers
 
 
Slovenska imena:
 
bubljenka
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.