Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Nitidulidae - svetlini
Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775)
camera_icon
Rape Pollen Beetle
 
 
Slovenska imena:
 
repni svetlin
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))
 
repičar
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))
Vir: Krüpick T. 2010: Bolezni in škodljivci gojenih rastlin, Slovensko latinski slovar.- http://www.slovarji.info/dictionaries/sl_lat_dictionary_of_plant_diseases_and_pest.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))
Vir: Anonimus 2008: Laboratorijske vaje iz entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/ENTOMOLOGIJA-protokoli__UNI_2008-2009.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))
Vir: Vajs S. (ured.), Lešnik M. (ured.) 2005: Zbornik predavanj in referatov 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))
Vir: Škerbot I. 2013: Varstvo oljne ogrščice spomladi.- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec (V viru ga najdemo pod imenom Meligethes aeneus (Fabricius, 1775))