Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Oligochaeta - maloščetinci
 
 
 
Enchytraeidae - enhitreji
Enchytraeus albidus (Henle, 1837)
White Worms
 
 
Slovenska imena:
 
enhitreja
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije