Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Oligochaeta - maloščetinci
 
 
 
Lumbricidae - deževniki
Allolobophora altimontana Mršic, 1982
Earthworms
 
 
Slovenska imena:
 
visokogorski deževnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
visokomontanski deževnik
Vir: Mršić N. 1986: Deževniki, biologija in gojenje.- ČZP Kmečki glas
Vir: Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Karpatodinariona altimontana)