Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Oligochaeta - maloščetinci
 
 
 
Lumbricidae - deževniki
Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826)
camera_icon
Green Worm
 
 
Slovenska imena:
 
zeleni deževnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Vir: Mršić N. 1986: Deževniki, biologija in gojenje.- ČZP Kmečki glas
Vir: Tarman K. 1965: Živi svet prsti.- Cankarjeva založba