Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Hirudinea - pijavke
Arhynchobdellida - neriličaste pijavke
 
 
 
Hirudinidae - navadne pijavke
Limnatis nilotica (Savigny, 1822)
Nile Leech
 
 
Slovenska imena:
 
južnjaška konjska pijavka
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije
 
konjska pijavka
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana
 
prava konjska pijavka
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002