Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Plathelminthes - ploskavci
Trematoda=Trematodes - sesači ali metljaji
Monogenea - monogeni
 
 
 
Polystoma integerrimum (Frölich, 1791)
Flukes
 
 
Slovenska imena:
 
žabji sesač
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Polystomum integerrimum)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Polystomum integerrimum)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Polystomum integerrimum)
Vir: Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Polystomum integerrimum)