Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Plathelminthes - ploskavci
Trematoda=Trematodes - sesači ali metljaji
Digenea - digeni sesači
 
 
 
Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 1819)
Lancet Liver Fluke
 
 
Slovenska imena:
 
mali jetrni metljaj
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
mali metljaj
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Dicrocoelium lanceolatum)
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Dicrocoelium lanceolatum)
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Dicrocoelium lanceolatum)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Dicrocoelium lanceolatum)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Dicrocoelium lanceolatum, Distomum lanceolatum)
Vir: Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Dicrocoelium lanceolatum)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002