Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Diptera - dvokrilci
Brachycera - prave muhe kratkorožke
 
 
 
Calliphoridae - brenčačke
Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Blue Bottle Fly
 
 
Slovenska imena:
 
mesna muha
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Musca vormitoria)
 
zapljunkarica
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana