Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Hirudinea - pijavke
Rynchobdellida - riličaste pijavke
 
 
 
Glossiphoniidae - listaste pijavke
Theromyzon tessulatum (O.F. Müller, 1774)
Duck Leech
 
 
Slovenska imena:
 
ptičja pijavka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
račja pijavka
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Protoclepsis tesellata)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002