Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Chrysomelidae - lepenci
Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Cabbage Stem Flea Beetle
 
 
Slovenska imena:
 
repični bolhač
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Psylliodes chrysocephala)
Vir: Vajs S. (ured.), Lešnik M. (ured.) 2005: Zbornik predavanj in referatov 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Psylliodes chrysocephala)
Vir: Dobrovoljc D. (ured.), Urek G. (ured.) 2001: Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o Varstvu rastlin v Čatežu ob Savi od 6. do 8. marca 2001.- Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2001 (V viru ga najdemo pod imenom Psylliodes chrysocephala)
Vir: Škerbot I. 2013: Zatiranje bolezni in škodljivcev v oljni ogrščici (jesen 2013) .- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec (V viru ga najdemo pod imenom Psylliodes chrysocephala)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Psylliodes chrysocephala)
 
zlatoglavi bolhač
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Haltica chrysocephala)