Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hemiptera - enakokrilci ali kljunate žuželke
Sternorrhyncha - prsokljunci
 
 
 
Adelgidae - smrekove šiškarice
Adelges laricis Vallot, 1836
camera_icon
Blade Spruce Gall Adelgid
 
 
Slovenska imena:
 
rdeča smrekova šiškarica
Vir: Hecker F. 2007: Živalski sledovi: 125 živali in njihovih sledov.- Narava
 
rdeča smrekova uš
Vir: Jurc M. 2006: Uporabna zoologija, uporabna zoologija in zooekologija, sistematika za študente gozdarstva (VSŠ, UNI).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Vir: Ogris N. 2010: Priročnik za določevanje vzrokov poškodb drevja: medmrežna različica.- https://www.zdravgozd.si/prirocnik/meni_prirocnik.aspx, Gozdraski inštitut Slovenije