Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Hirudinea - pijavke
Arhynchobdellida - neriličaste pijavke
 
 
 
Haemadipsa zeylanica (Moquin-Tandon, 1826)
Japanese Mountain Leech
 
 
Slovenska imena:
 
drevesna pijavka
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Haemadipsa ceylonica)