Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Scorpiones - ščipalci ali škorpijoni
 
 
 
Euscorpius germanus (C. L. Koch, 1837)
Scorpions
 
 
Slovenska imena:
 
gozdni ščipalec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Euscorpius germanicus)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Euscorpius germanicus)
Vir: Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Euscorpius germanicus)
Vir: Jurc M. 2006: Uporabna zoologija, uporabna zoologija in zooekologija, sistematika za študente gozdarstva (VSŠ, UNI).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Vir: Polenec A. 1981: Pajki s slemena nad Soriško planino.- Loški razgledi 28: 276-284
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
 
gorski ščipalec
Vir: Polenec A. 1981: Pajki s slemena nad Soriško planino.- Loški razgledi 28: 276-284