Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Araneidae - križevci
Araneus diadematus Clerck, 1757
camera_icon
European Garden Spider
 
 
Slovenska imena:
 
navadni križevec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Hecker F. 2007: Živalski sledovi: 125 živali in njihovih sledov.- Narava
Vir: Vevers G., Bannikov A.G., Bishop I., Bonner N., Cain A.J., Duplaix-Hall N., Edington J.M., Edington M.A., Holdgate M., Longhurst A., MacPhail I., Marples T.C., Marchall R., Martin R.D., Oates J., Pernetta J., Phillipson J., Stonehouse B., Verbeek N.A.M., Zappler G. [strokovni prevod in piredba Gogala A., Gogala M., Hönigsfeld-Adamič M., Kryštufek B., Pogačnik J., Sivec I.] 1989: Veliki atlas živali.- Mladinska knjiga
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Polenec A. 1954: O proučevanju pajkov Slovenije.- Biološki vestnik 3: 172-174 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
Vir: Polenec A. 1974: O pajkih z Ermanovca (1026 m) in Porezna (1622 m).- Loški razgledi 21: 149-155 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
Vir: Polenec A. 1983: Pajki s Križnogorskega hribovja. Križna gora 678m.- Loški razgledi 30: 76-85
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
Vir: Singer D. [prevod in priredba Aljančič M.] 1988: Sprehodi v naravo: Gozdne živali.- Cankarjeva založba v Ljubljani
Vir: Knapič T. 2016: Določevalni ključ: križevci Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 33-38
Vir: Gregorič M. 2019: Evropski pajek leta.- European Society of Arachnology - http://www.european-arachnology.org/wdp/
 
križavec
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diademata)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diademata)
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
 
križevec
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diademata)
Vir: Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije
Vir: Polenec A. 1959: Pajki iz okolice Crngroba.- Loški razgledi 6: 76-82 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
Vir: Polenec A. 1964: Pajki iz Selške in Poljanske doline.- Loški razgledi 11: 175-182 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
Vir: Polenec A. 1975: Pajki z Osovnika (857 m).- Loški razgledi 22: 154-162 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)
 
navadni križavec
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.